dn nieuwe hof kop 202310

Aardpeer – Helianthus tuberosus; Stijve zonnebloem – Helianthus rigidus

De Aardpeer is een vertegenwoordiger van het geslacht Helianthus (=Zonnebloem) en hoort zodoende tot de familie van de Composieten.

Aardpeer - Helianthus tuberosus 4op3

Bloei

De bloei is langdurig en begint bij de Aardpeer in september en bij de Stijve Zonnebloem al een maand eerder.

Leefplek

Geen duidelijke voorkeur. Als sierplant in tuinen. Van daaruit verwildering. Meest in industrie en havengebied, op overhoeken en spoordijken en bij bewoning door dumping van tuinafval.

Areaal

Ingevoerd (1610) uit de prairie van N. Amerika, net als later de Zonnebloem, voor tuin en cultuur. Verwilderd.

Naam

De Aardpeer werd elders ten onrechte “topinambur” genoemd naar een Braziliaanse volksstam. Deze grove overblijvende plant ontleent hier zijn naam aan de verdikte wortelknollen die als een “peer” in de “aarde” steken. De “Stijve” Zonnebloem heeft het voorvoegsel te danken aan de stijve rechte stengels.
De naam Helianthus wijst op de gewoonte van dit geslacht om de “bloem” (Grieks=”anthos”) naar de “zon” (Grieks=”helios”) te richten. De toevoeging “tuberosus” betekent niets anders dan “verdikt, met een knol” en “rigidus” is Latijn voor “stijf’.

Kenmerk

De metershoge ruwe stengels zijn alleen bovenaan vertakt. De langgesteelde eivormige ruwe iets grof getande bladeren van de Aardpeer staan ongeveer tegenover elkaar. De wortelknollen werden net als de aardappels en al lang voordien als voedsel gebruikt. Ze bevatten net als de Schorseneer de stof inuline, die er een zoete smaak aan geeft.
De vaak alleen staande gele bloemen van de Aardpeer zijn stralend met een donkergroen en later geel hart. De omwindselbladeren zijn afstaand tussen de gele ovale middellange kroonbladeren.
Bij de Stijve Zonnebloem staan de bladeren op korte stelen wel tegenover elkaar en zij zijn ongeveer glad van rand. De wortelstokken vormen hier al snel een uitgebreid netwerk. Bij de Stijve Zonnebloem is de centrale bloemschijf bruin. De gele lintbloemen zijn vrij smal en lang. Het omwindsel is klein.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen