dn nieuwe hof kop 202310

Beemdkroon – Knautia arvensis

De Beemdkroon hoort in de Kaardenbolfamilie thuis samen met de Blauwe Knoop en het Duifkruid. De hele familie levert nectar.

Beemdkroon - Knautia arvensis 4op3

Bloei

De bloei is in de zomermaanden te verwachten.

Leefplek

De Beemdkroon heeft een voorkeur voor zonnig redelijk vochtig grasland in rivierdalen en binnenduingebied. Ook in bermstroken en op dijken komt de plant voor en in grazige stroken bij akkerland was ooit eveneens plaats. Wat kalk in de bodem wordt gewaardeerd.

Areaal

Europa en W. Aziƫ.

Naam

Zo is de groeiplek “langs de akker” zeker verantwoordelijk voor het “arvensis” maar de plant komt eigenlijk meer in de “beemd” (vochtige weide) voor.
“Knautia” is een verlatijnsing van het Griekse woord “knuos” dat “schurft” betekent. Vroeger werd de plant, die ook wel Scabiosa genoemd wordt, in de behandeling van schurft (Latijn: “scabies”) gebruikt. Wellicht vanwege de grijze beharing van de stengels?

Kenmerk

Overblijvende middelhoge of hoge behaarde plant met tegenoverstaande bladeren. Ook is er een wortelrozet en zijn de onderste bladeren lang gesteeld en elliptisch. De bladrand is gezaagd. De hogere bladeren zijn bij Beemdkroon zelfs veerspletig. De stengels van de Beemdkroon zijn wat paars gevlekt. Soms zijn er uitlopers. De planten zijn tweeslachtig of vrouwelijk.
Er zijn flinke rolronde al dan niet vertakte bloeistengels.
De bloemhoofdjes dragen geen draadvormig omwindsel bij de Beemdkroon waar 10 bredere blaadjes dakpansgewijs het omwindsel vormen.
Alle bloempjes hebben een eigen opstaand “kroonachtig” kelkje met 8 tanden. De bloemknoppen vormen een harige half-bolvormige bloeiwijze. Blauw, roze, of lila zijn de kleurschakeringen. De afzonderlijke bloempjes zijn buisvormig met 4-5 kroonslippen die ongelijk van grootte zijn. De randbloemen reiken uit en zijn duidelijk groter. De uitstekende meeldraden met donkere helmknop vormen als het ware een borstelig oppervlak. De harige vrucht heeft aan de voet een mierenbroodje.
De kleinste naaste verwanten zijn de eerst nog half-bolle hoofdjes van de Blauwe Knoop (12-25 mm), paarsblauw of lila, soms roze of zelfs wit. De lilablauwe hoofdjes van het Duifkruid zijn groter (20-30 mm). Ook de hoofdjes van de violetblauwe of lila Beemdkroon zijn groter (20-40 mm). Alleen bij de Beemdkroon en het Duifkruid zijn de bloemen aan de rand langer dan de binnenste.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen