dn nieuwe hof kop 202310

Bezemkruiskruid – Senecio inaequidens

Het Bezemkruiskruid is duidelijk een lid van de Composietenfamilie.

Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens 4op3

Bloei

De bloei van deze overblijvende plant vindt in de zomer en nog ver in het najaar plaats.

Leefplek

Op allerlei open stenige bodems en losgewerkte grond. Verdraagt schaduw slecht.

Areaal

Bezemkruiskruid is een van oorsprong Zuidelijk Afrikaanse soort, die in korte tijd grote delen van W. Europa, Argentinië en Australië heeft veroverd. Binnengebracht met wol (1939 Tilburg, Verviers, Bremen). Vrijwel geheel Nederland is – na een aarzelende start – sinds de jaren 1970 binnen enkele decennia gekoloniseerd, langs de rivieren, via de spoorwegen en de bermen van de snelwegen.

Naam

De overvloedige zaadvorming gaat gepaard met de vorming van veel vruchtpluis. Deze pluizenbollen bezorgden de plant de geslachtsnaam “Senecio” afgeleid van “Senex” dat “grijsaard” beduidt. Het “Kruis”kruid is dus eigenlijk “Grijs”kruid.
De bossige groei van vele stengels vanuit de bladrozet heeft het “(omgekeerde) bezem”-effect veroorzaakt.
Daarbij komt dan nog de soortnaam “inaequidens” dat “ongelijk getand” betekent. Dat is ontleend aan de onregelmatig getande rand van het smalle blad.

Kenmerk

Bossige forse hoge iets houtige planten. Het wortelende deel kan overwinteren. Het Bezemkruiskruid heeft grijsgroen lijnvormig blad met getande rand. Het is zittend en iets stengelomvattend. De kantige stengels zijn onderaan roodachtig.
De pluimvormig vertakte bloeiwijze bevat heldergele boterbloemglanzende straalbloemen in ruime zetting en een donkerder buisbloemen centrum. Er is een omwindsel van twee lagen met vele blaadjes met witte franje top.
De behaarde nootjes hebben een witte pappus. Er is daardoor ook windverspreiding.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen