dn nieuwe hof kop 202310

Bolderik – Agrostemma githago

De Bolderik is ondergebracht in de Anjerfamilie.

Bolderik - Agrostemma githago 4op3

Bloei

De bloemen zijn in juni en juli open.

Leefplek

Graanvelden werden vroeger getooid met Bolderikbloemen. Door zaadreiniging is het onkruid vrijwel verdwenen. In bermen en overhoeken. Tegenwoordig ook uitgezaaid.

Areaal

Europa en Klein-Azië. Kosmopoliet geworden.

Naam

De plant werd, als onkruid tussen het koren groeiend, in de 16e eeuw vaak “coorenroosen” genoemd. De zaden en ook de plant bevatten giftig saponine. Een andere naam was “Bolric” oftewel “Bolletje” en dat kwam vanwege de bolle bloem en de ronde zaaddoos.
De naam “Agro-stemma” oftewel “Akker-sieraad (krans)” klinkt lovend.
De toevoeging “githago” is afgeleid van “gith” en “ago” (= “gelijkend op”). Het “gith” op zijn beurt beduidt dat het zwarte zaad van de plant lijkt op dat van de Nigella (“Juffertje in het groen”); een andere onkruidplant van de graanakker.

Kenmerk

De middelhoge slanke grijs behaarde plant is weinig vertakt en heeft steun nodig om overeind te blijven. De weinige bladeren zijn smal en langwerpig. De purperen kroon rust op 5 langere smalle stervormig opzij uitstekende kelktanden. Het geeft de bloei iets sierlijks. De onderaan vergroeide kelk is behaard. Voordat de bloem zich opent is de kelk bolvormig en daarna meer langwerpig. De vlak uitstaande 5 kroonbladen vormen aan de basis een buisje. Het centrum van de bloem is wit en de bloembladen dragen een aantal donkere strepen als honingmerk. Als éénjarige plant was het jaarlijks tezamen met het wintergraan uitzaaien garantie voor het voortbestaan van de soort.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen