dn nieuwe hof kop 202310

Borstelgras – Nardus stricta

Borstelgras is natuurlijk een lid van de uitgebreide en gevarieerde Grassenfamilie.

Borstelgras - Nardus stricta 3op4Bloei

In mei en juni komen de ijle aren tot bloei.

Leefplek

Het duingebied en andere zanderige duinstreken bieden onderdak. Van oorsprong afkomstig uit droge of natte schrale grassige overgangsgebieden. Alleen in jonge vorm door schapen gegeten en losgerukt. Vooral op ontkalkte en wat zure bodems van meest zandige of leemachtige aard. Verdraagt betreding goed en groeit dus langs paden.

Areaal

Europa en W. Azië.

Naam

De vorming van borstelige pollen is grondslag geweest voor de naamgeving. Al in bijbelse tijden werd de wortelstok gebruikt om geur aan zalf en olie te geven. De “dichte, stijve” bouw van de dunne halmen zorgde voor de toevoeging “stricta”. De naam van het geslacht “Nardus” komt uit verre streken zoals India.

Borstelgras - Nardus stricta tekeningKenmerk

Grijsgroene lage (tot 30 cm) graspollen met vergeelde vroege randbladeren. Overblijvend. Korte wortelstok vormt pollen en horsten en soms heksenkringen. De strokleurige bladscheden zijn kort. De binnenste ingerolde bladeren staan stijf rechtop. Ze eindigen in een scherpe punt. Ze zijn wel korter dan de bloeihalmen die centraal staan. Er is slechts één knoop onderaan in de halm. Een vlagblad staat op een derde hoogte.
De aar is smal en naar één zijde gericht en bestaat uit een hele serie van twee rijen wat omhoog gerichte iets violette aartjes die slechts één bloem bevatten. Het geheel lijkt wat op een zijdelings (wimper)borsteltje.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen