dn nieuwe hof kop 202310

Bosanemoon – Anemone nemorosa; Gele anemoon – Anemone ranunculoides

Hoort bij de familie van de Boterbloemen – Ranonkelfamilie. Enigszins vergiftig net als andere leden van deze familie.

Bosanemoon - Anemone nemorosa 4op3

Bloei

Eind maart – mei. De bloembladen (vaak zes) zijn helder wit, vaak aan de buitenzijde wat roze of paars aangelopen. Soms ook aan de rand en de binnenkant en vooral bij veroudering. Er zijn ook grootbloemige en gevuld-bloemige soorten.

Leefplek

Van nature op vochtige, wat rijkere, humusrijke bodems van loofbossen en houtwallen. Veel op buitenplaatsen en landgoederen als stinzenplant wellicht ook aangeplant.

Areaal

Komt in geheel W. en M. Europa voor.

Naam

Een oude benaming is wel “windroos” of “windbloem”, hetgeen overeenstemt met “anemone” waarin het Griekse “anemos” voorkomt hetgeen “wind” of “storm” betekent. Misschien had Plinius gelijk toen hij meende dat de bloem niet in zich laat kijken tenzij de wind blaast. De bloemen zijn windgevoelig en raken daardoor snel ontbladerd. “Nemorosa” betekent heel toepasselijk zoveel als “uit het bos”, waar de anemone een echte bodembedekker is. Vaak tezamen met familielid speenkruid.

Bosanemoon - Anemone nemorosa tekeningKenmerk

Groeit in grote groepen. Aan de einden van een kruipende vlezige wortelstok ontspringen bloemstengels die slechts één bloem dragen, ruim boven een krans van 3 gesteelde samengestelde omwindselbladen verheven. Afzonderlijke gewone grote ook samengestelde bladen komen verspreid uit de wortelstok omhoog.
De witte bloembladen in twee kransen van 3 zijn geen echte kroon- maar kelkbladen. Er is geen honing maar wel veel stuifmeel dat graag door bijen en vliegen verzameld wordt. Bij regen gaan de bloemen in de slaapstand hangen.
Er bestaat ook een Gele anemoon (Anemone ranunculoides) die enkele weken later dan de Bosanemoon bloeit. Hier zijn de 3 omwindselbladeren kort van steel en nog dieper ingesneden. Per stengel komen vaak twee bloemen tot ontwikkeling. Het is een echte bosplant uit de gematigde Europese zone. Ook de Gele anemoon komt als een stinzenplant voor.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen