dn nieuwe hof kop 202310

Bospaardenstaart – Equisetum sylvaticum

De Bospaardenstaart behoort samen met de verwante Heermoes, Holpijp en Lidrus tot de zeer oude Paardenstaartenfamilie.

Bospaardenstaart - Equisetum sylvaticum 4op3

Bloei

De rechte bloeiaren komen al in april-mei tot ontwikkeling. Ze vormen op de top een sporenaar (=strobilus). Onder een gesteeld schildje (=sporangiofoor) worden in sporendoosjes de sporen gevormd. Sporen dragen 4 springdraden die bij droogte zich uitzetten en bij vocht inkrimpen. Ze vormen een ondergrondse voorkiem (=prothallium). Hieruit ontstaat door bevruchting een nieuwe plant.

Leefplek

Vochtige beschaduwde groeiplaatsen in en buiten loofbos en hakhout vooral in het oosten van ons land.

Areaal

De koude en gematigde Noordelijke zone.

Naam

De “Paardenstaarten” ontlenen hun naam aan hun uiterlijke bouw die door de afhangende zijtakjes wel iets weg heeft van een paardenstaart. De naam “Equisetum” betekent letterlijk “Paardenhaar”.
In dit geval is het dan de “Bos-paardenstaart” die zeker in het “Bos” te vinden is en vandaar dan ook “sylvaticum” heet (=”in het bos”).

Kenmerk

Paardenstaarten hebben een wijdvertakt wortelstokken netwerk met wortels op de knopen. Op de laatste knopen komen holle stengels omhoog. Hier zijn de stengelzijtakken sterk vertakt en ze hangen zozeer over dat er een fijne pluimachtige groei ontstaat.(15-75 cm). De geribde holle stengels vertonen een simpele bouw. Ze bestaan uit leden en die zijn veelhoekig afgeplat met heel fijne stekeltjes. Het middenkanaal in de stengel is matig wijd. De stengels sterven in het najaar af.
De bladeren zijn éénnervig en voor de helft met elkaar tot een krans vergroeid, die de stengel omvat. De vrije bladscheden hebben maar één enkele ongelijke grove tand.
De aparte vruchtbare stengels komen eerder en zijn kleiner. Ze dragen op de top een ovale sporenaar die zich bij rijpheid strekt, de groene sporen vrijlaat en daarna spoedig verdroogt en afvalt. Eerst zijn de vruchtbare stengels bruinbleek maar al gauw worden ze groen en gaan dan ook zijtakken vormen.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen