dn nieuwe hof kop 202310

Brede waterpest – Elodea canadensis; Smalle waterpest – Elodea nuttallii

De tweehuizige Waterpest behoort tot de Waterkaardefamilie.

Brede waterpest - Elodea canadensis 4op3

Bloei

De onopvallende bloei geschiedt vanaf mei. Er zijn hier alleen vrouwelijke planten. Verspreiding vindt enkel plaats met behulp van wortelende kleine vertakte stukjes van de plant. Vooral in het najaar.

Leefplek

Matig voedselrijke carbonaatrijke sloten zonder veel verontreiniging. Ondiepe en diepe wateren. Kwel is welkom. De aanvankelijk snelle uitbreiding van de Brede is om onduidelijke redenen tot staan gekomen. De Smalle verdringt mogelijk de Brede en is nu een plaag.

Areaal

De gematigde Noordelijke zone. In warmere streken wordt veel hinder ondervonden van overdadige groei en verstopping van watergangen door de variant met lijnvormige bladeren “Egeria densa”=”Elodia densa” (“Argentijnse/Braziliaanse Waterpest”). Bestrijding met larven van de vlieg Hydrellia egeria zijn in volle gang op het Zuidelijk Halfrond.

Naam

De naam van de “Waterpest” planten is duidelijk ontleend aan de ongebreidelde regeneratiekracht. Heel kleine stukjes groeien weer uit tot nieuwe planten en verstikken op den duur de watergangen.
Aristoteles gebruikte al het woord “elódès” voor “moerassig”. Maar omdat de soort pas in begin 19e eeuw “vanuit Amerika” (=”canadensis”) geïmporteerd is heeft hij de plant niet gekend. Pas rond 1940 werd de “Kleine” – vernoemd naar de Amerikaan Nuttal – in ons land gevonden. Deze soort groeide toen uit tot een “pest”. Vooral in vroeg geschoonde watergangen.

Kenmerk

De eenslachtige tweehuizige waterpest is een ondergedoken plant. De stengels kunnen meterslang worden. Wortelt in de modderbodem. Alleen de dunne bloeistengel met wit/roze zestallige bloempjes komt boven het wateroppervlak uit.
De iets gekromde blaadjes staan in kransen van drie om de stengel. De lichtgroene Smalle Waterpest heeft smalle sterk gekromde blaadjes. Waterpest neemt carbonaat op uit het water voor de assimilatie. Geeft zuurstof als belletjes vrij (aquarium).

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen