dn nieuwe hof kop 202310

Bremraap – Orobanche spec.

Bremraap is er in soorten en behoort tot een aparte Bremraapfamilie. De hele familie leeft wegens het ontbreken van bladgroen parasitair op de een of andere of vaker op meerdere plantensoorten.

Bremraap - Orobanche spec. 4op3

Bloei

De bloeitijd van de verschillende leden van de Bremraapfamilie ligt ergens tussen mei en augustus.

Leefplek

Er zijn diverse planten waar bremraap op parasiteert. De groeiplaats hangt daarmee samen.

Areaal

Meest W., M. en Z. Europa en Z.W. Azië. Vooral in Mediterraan gebied.

Naam

De naam is ontleend aan de op een raap gelijkende verdikking die aan de wortel van de brem ontstaat als gevolg van het binnendringen van de parasiet Grote Bremraap.
De wetenschappelijke naam “Orobanche” is ontstaan uit een samenvoeging van “Orobos” voor “erwt” en “angchein” voor “wurgen” (vergelijk ons “angst” en “eng”).

Kenmerk

Heel fijn zaad wordt door de wind verspreid. Het kiemplantje dringt met zijn worteltje – aangetrokken door een lokstof uitgescheiden door de gastheer – in de wortel van deze geliefde gastheer door. Verdere kiemplantwortels hechten zich met zuignappen op de gastheerwortel. Door innige vergroeiing ontstaat op den duur een knol.
Hieruit groeit een met gele of bruine schubben bedekte bleke of gekleurde meest onvertakte bloeistengel omhoog. Aan de top ontstaat een aarvormige tros ongesteelde bloemen. Een tweelippige vergroeidbladige kroon binnen een buisvormige tweedelige getande kelk omvat 4 meeldraden en een éénhokkig vruchtbeginsel met stamper. Er is een gelijkenis met de Helmkruidbloem.
Grote Bremraap, Walstrobremraap, Klavervreter en Hennepvreter zijn het meest voorkomend. Er is ook een Klimopbremraap, een Bleke, een Rode en een Violette Bremraap.
Bremraap is een overblijvend vrij laag kruid in toefjes bijeen. Soms evenwel tot een halve meter hoogte reikend.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen