dn nieuwe hof kop 202310

Canadese fijnstraal – Erigeron canadensis; Scherpe fijnstraal – Erigeron acris

De Fijnstralen behoren tot de Composietenfamilie.

Canadese fijnstraal - Erigeron canadensis 3op4Bloei

Het begin van de langdurige bloei valt in mei.

Leefplek

Een zandige bodem is vooral geschikt. Bebouwde en onbebouwde terreinen. Ruderaal en op losse grond. Omgewerkte wegbermen en andere taluds. Ook tussen stenen en tegels van trottoirs en verkeersgeleiders. Langs muren en op puinhopen. Weinig in de vrije natuur aanwezig. De plant is een echte cultuurvolger. De Scherpe Fijnstraal groeit op ongeveer gelijke locaties maar houdt van wat leem in de bodem.

Areaal

Canadese Fijnstraal is een kosmopoliet. Al in de 17e eeuw uit het noorden van Amerika ingevoerd.

Naam

De naam “Erigeron” is ontleend aan het oud-Griekse “èrigerón” dat “vroeg grijs” betekent en verband houdt met de snelle overgang van de bloemen tot zaadvorming met kleine grijze pluizebollen. De naam “Fijnstraal” heeft hier ook mee te maken. De toevoeging “canadensis” blijkt de herkomst aan te duiden. En “acris” is niets anders dan “scherp”.

Kenmerk

Een lange zomerbloeier voorzien van fijne (2-5 mm) bloemkorfjes. De korfjes bestaan uit gele centrale buisbloemen en een krans van witte of soms roze weinig langere straalbloemen er omheen, gevat in een bijna even lang omwindsel.
De plant ontkiemt in de nazomer en herfst, overwintert vaak als wortelrozet met grof getand spatelvormig blad en kan zo vroeg uitlopen. De meeste planten zijn onvertakt en bereiken een aardige lengte. In het bovenste deel zijn vele korte vertakkingen die bloemkorfjes dragen en zo een lange en losse pluim vormen.
De Canadese Fijnstraal is met de door vruchtpluizen gedragen zaadjes een duidelijke windverspreider (=anemochoor). Het stengelblad is smal, gaafrandig en langwerpig. Het staat verspreid aan de stengels met dikwijls een bloemtakje in de oksel.
Een nauwe verwant is de veel minder algemene Scherpe Fijnstraal. Deze middelhoge overblijvende of tweejarige plant heeft een paars aangelopen stengel die ruw behaard is en gaafrandig smal blad draagt. De bloemhoofdjes zijn minder talrijk en groter (tot 10 mm) en komen in een tros alleen boven aan de stengel voor.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen