dn nieuwe hof kop 202310

Driedistel – Carlina vulgaris; Zilverdistel – Carlina acaulis

De Driedistel is duidelijk een lid van de Composietenfamilie.

Driedistel - Carlina vulgaris 3op4Bloei

De grote samengestelde bloemen gaan vanaf juli open en blijven de zomer door.

Leefplek

Op kalkrijke grond in de duinen en in Z. Limburg. Slecht bestand tegen bemesting.

Areaal

Driedistel staat voornamelijk in kalkrijke gebieden van Europa en W. en M. Azië in droge graslanden. De Zilverdistel komt vooral in de lagere delen van de Alpen en andere Middelgebergten voor en verder ook als kweekproduct in tuinen. Beide soorten dienen vaak als droogbloem.

Naam

De naam “Driedistel” wordt gauw duidelijk doordat een stengel vaak drie bloemen draagt. De naam “Zilverdistel” is ook aan het uiterlijk van de plant ontleend.
“Vulgaris” geeft aan dat het “de gewone; die van het volk” is. De soortnaam “acaulis” betekent “zonder steel” en dat klopt.
“Carlina” heeft een onduidelijke herkomst. Mogelijk zou de plant door Karel de Grote ontdekt zijn als pestgeneesmiddel. Misschien ook is de naam afgeleid van het Latijnse Carduus (=distel).

Kenmerk

Deze tweejarige distelachtige middelhoge plant heeft op een penwortel een meestal alleen bovenin als een kandelaar vertakte roodachtige stengel. Er is bij de Driedistel eerst een wortelrozet die naderhand ongeveer afsterft.Vaak zijn er eindstandig 2-5 bloemen.
De verspreide lancetvormige geelgroene stengelbladeren hebben een diep gegolfde rand met tanden voorzien van stekels. Ze zijn meest zittend.
De grote bloemhoofden bevatten alleen maar buisbloemen.
Deze worden omringd door een binnenste krans van geelachtige lange smalle omwindselbladen. Die ontvouwen zich enkel bij zon en droogte. Vochtige lucht doet ze weer sluiten om de bloemen heen (natuurlijke hygrometer). Zelfs nadat de bloem al geheel verdroogd is en de zaden zijn uitgevallen. De buitenste krans omwindselbladen vormt een overgang naar de stengelbladen. De bloembodem is bezet met lange ver uitstekende zijdeachtige haren.
Bij de zeer lage Zilverdistel is er juist wel een wortelrozet. De omwindselbladeren in de nog grotere bloemen zijn hier zilverachtig.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen