dn nieuwe hof kop 202310

Echt bitterkruid – Picris hieracioides; Dubbelkelk – Picris echioides

Deze twee nauw verwante planten horen thuis bij de Composietenfamilie.

Dubbelkelk - Picris echioides 3op4Bloei

De zomertooi begint in juli waarbij de Dubbelkelk het langste doorbloeit.

Leefplek

Liefst wat kalkhoudende droge zandige zonnige graslandbodems langs de weg en akker. In het rivierengebied en in Zeeland op dijken. Ook in de duinen en Limburg. Industrieterreinen. Dubbelkelk op zwaardere bodems.

Areaal

Afkomstig uit Z. Europa en meegekomen tot in de gematigde zone van Europa als verontreiniging van luzernezaad.

Naam

Beide planten hebben een merkwaardig uiteenlopende Nederlandse en wetenschappelijke benaming. De enige overeenkomst is te vinden bij de naam “Picris” (Grieks=“pikros”) die inderdaad “Bitter” beduidt en overeenkomt met de bittere smaak van het als groente gekookte jonge blad.
Het toevoegsel “hieracioides” wil zeggen “op Hieracium gelijkend” en daarmee dus “op Havikskruid gelijkend”.
Maar de naam “Dubbelkelk” heeft niets gemeen met “Picris”. Daarnaast verwijst “echioides” naar de “zee-egel” vanwege de vele stijve prikkelharen.

Kenmerk

De tweejarige halfhoge planten zijn ook wel overblijvend. Ze zijn in het bovendeel flink vertakt met rood aangelopen vertakkingen. De ruw aanvoelende geribde stengels zijn bezet met stijve prikkelharen. Rozetbladeren in eerste jaar. Het gegolfde lancetvormige blad is onderaan licht gesteeld en bovenaan zittend of iets stengelomvattend. De getande rand draagt haren. De planten bevatten melksap.
De goudgele bloemhoofdjes (2-3 cm) zitten in een schermachtige tros. Ze bevatten alleen lintbloemen en hebben een samengesteld omwindsel waarbij de buitenste bladen wat afstaan. Soms hebben de buitenste lintbloemen een rode streep aan de buitenzijde.
Bij Dubbelkelk is er nog een opvallende aparte krans van circa 5 eironde afstaande omwindselbladeren. Vandaar ook de naam. De stengels zijn veelal heen en weer gebogen en daar vertakt.
De bruinzwarte zaden dragen een lange roomwitte vedervormige haarkroon. Er zijn geen stroschubben op de bloembodem.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen