dn nieuwe hof kop 202310

Echte kervel – Anthriscus cerefolium; Fijne kervel – Anthriscus caucalis

De Kervel is net als het verwante Fluitenkruid een vertegenwoordiger van de Schermbloemenfamilie.

Echte kervel - Anthriscus cerefolium 3op4Bloei

De ragfijne bloei vindt in mei/juni plaats.

Leefplek

Op grazige groeiplaatsen, ruderaal of in heggenstroken. Echte Kervel wordt gekweekt voor gebruik als smakelijk keukenkruid (fines herbes) (kervelsoep). De Fijne Kervel groeit vooral op zandige plaatsen in het duingebied onder het struweel. Maar ook op dijken en in de berm.

Areaal

Europa en W. Azië.

Naam

Hier is sprake van de “Echte” kervel. Ons “Kervel” (F: ”Cerfeuil”) en het Griekse “chaerophyllum” (L: ”cerefolium”) zijn aan elkaar verwant. De naam stamt af van het Griekse “chairo-phullon” dat met “vreugde-blad” vertaald kan worden. De gewone Kervel geeft vreugde en is aangenaam voor de mond bij gebruik als keukenkruid (kruudmoes). Fijne Kervel is de wilde vorm.
En dan de geslachtsnaam “Anthriscus” die mogelijk afstamt van het Griekse “Antherikos” dat “halm” of “stengel” betekent en hier dus speciaal “holle stengel”. Er is ook duidelijk nauwe zichtbare verwantschap met het Fluitenkruid. De soortnaam “caucalis” komt van het gelijkluidende Griekse “kaukalis” dat al door Theophrastos (300 v.C.) gebruikt werd om een schermbloemachtige plant aan te duiden. De Kaukasus geldt als het oorsprongsgebied van de Kervel.

Kenmerk

Eén/tweejarige halfhoge plant met lichtgroene dunne vertakte gestreepte holle stengels. De drievoudige geveerde bladeren zijn aan de onderzijde behaard en hebben een gelobde rand. Tegenover de bladoksels staan de bloemstengels. Deze dragen de gesteelde bloemschermen met 2-6 stralen die op hun beurt de kleine (2 mm) witte 5-delige tweeslachtige bloempjes dragen. Er is een omwindseltje van smalle blaadjes. Er is geen kelk aan het korte bloemsteeltje.
Fijne Kervel heeft vrij weinig bloempjes.
De kale lange vrucht (7-10 mm) van de Echte Kervel is bijna lijnvormig smal, bevat onderin twee lange zaden en heeft dankzij het lege bovendeel een lange snavel.
De Fijne Kervel onderscheidt zich ook door de 3 mm lange eivormige vrucht bedekt met haakvormige haren, die zo als een klit verspreid wordt.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen