dn nieuwe hof kop 202310

Engels raaigras – Lolium perenne; Italiaans raaigras – Lolium multiflorum

Samen met enkele andere Raaigras soorten wordt het Lolium geslacht gevormd binnen de Grassenfamilie.

Engels raaigras - Lolium perenne 3op4Bloei

Van juni tot november komt er bloei in deze grassoorten.

Leefplek

Het Engels Raaigras is tegenwoordig vooral een kweekproduct voor weide. In mindere mate voor berm en gazon. Houdt van stikstofrijke matig vochtige of drogere zware grond. Kan veel drijfmest verdragen.

Areaal

Oorspronkelijk uit het Mediterrane gebied verspreid over heel Europa en Z.W. Azië. Later uit Engeland afkomstige grassoort die daar al in de 17e eeuw doelbewust is uitgezaaid. Nu kosmopoliet en bekend als voedergewas met hoge opbrengst.

Naam

De herkomst van overzee is duidelijk. In Engeland is “rye” hetzelfde als hier “rogge”. De verbastering tot “raai” is begrijpelijk.
Het al bij de Romeinen bekende “Lolium” gold toen voor het verwante giftige grasgewas “Dolik” dat vaak tussen het graan zat en oogproblemen veroorzaakte. De toevoeging “perenne” geeft aan dat het gras overblijvend is. En de toevoeging “multiflorum” wijst op de “vele bloemen”.

Engels raaigras - Lolium perenne tekeningKenmerk

Engels Raaigras is een donkergroen overblijvend in pollen groeiend gras met glanzende gladde stengels tot ruim een halve meter hoog. Ook de onderzijde van het blad is glanzend. Het tongetje van de bladschede is slap, afgekort en vliezig.
Het Raaigras is een typisch “aargras” met een compacte platte bloeiaar. Het heeft aartjes (1 cm) in één vlak afwisselend aan beide kanten van de iets heen en weer gebogen aarspil. Bij het Engels Raaigras zijn de kelkkafjes half zo lang als het aartje en de kroonkafjes hebben geen naald.
Er is ook sedert de 18e eeuw een Italiaans Raaigras vanuit Mediterrane streken in gebruik genomen. Het is echter tweejarig en als zodanig alleen geschikt voor hooi- en kuilgrasproductie. Wordt tot 1 m hoog en is lichtgroen van kleur. De bladschijf is dubbel zo breed (1 cm). De aartjes zijn langer en genaald. De langere bloeiaar bevat meer aartjes (10-20) en is bovenaan wat meer overhangend.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen