dn nieuwe hof kop 202310

Geel (=Groot) zonneroosje – Helianthemum nummularium

Het Geel (Groot) Zonneroosje behoort tot de kleine Zonneroosfamilie. Er is ook een Gevlekt Zonneroosje (Tuberaria guttata) en dat is hierin een apart geslacht.

Geel zonneroosje - Helianthemum nummularium 4op3

Bloei

De bloei vindt in de volle zomer plaats. Het Gevlekte Zonneroosje is iets eerder dan het Groot.

Leefplek

Op zonnige plaatsen in het duingebied. Ook op droge, stenige, hellende standplaatsen in kalkrijk kort gras met schapenbegrazing in Z. Limburg. Zeldzaam. Ook zijn er siertuinvarianten.

Areaal

W. Europa en M. Azië.

Naam

Zowel “Geel” als “Groot” en ook “Zonneroosje” zijn duidelijk passende benamingen. De naam “Helianthemum” is uit het Griekse “helios” en “anthos” afkomstig en betekent letterlijk “Zonne-bloem”. Daarbij komt dan het Latijnse “nummularium” en dat wil zeggen “muntgroot” hetgeen duidelijk op de bloem gericht is.

Kenmerk

Houtige lage meerjarige planten met vaak kruisgewijs tegenoverstaande ovale bladeren met gladde rand. Centrale nerf. De bladeren zijn wit viltig aan de onderzijde. Aan de voet heeft ieder blad meestal twee kleine steunblaadjes.
De bloemen groeien in een schicht en hebben wat kromme steeltjes. Ze staan veelal naar één (zon)zijde gekeerd. De vrij grote regelmatig gebouwde bloem (tot 2 cm) is vijftallig met drie grotere kelkbladen en twee kleinere. De gele kroonbladen, die de bloem slechts kort sieren, zijn vrijwel rond. Er is een bosje meeldraden als bij de roosachtigen. Slechts één stijl. Een bovenstandige doosvrucht heeft drie kleppen.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen