dn nieuwe hof kop 202310

Gele kornoelje – Cornus mas

De Gele Kornoeljes behoren tot de kleine Kornoeljefamilie.

Gele kornoelje - Cornus mas 4op3

Bloei

De nogal langdurige bloei van de Gele Kornoelje is al vroeg in het jaar in februari/maart ruim voordat de bladeren komen. Bij de Rode Kornoelje is de bloeitijd pas in begin juni.

Leefplek

Op allerlei bodems aangeplant voor de vruchten en voor de sier. Maar komt ook van oorsprong in het wild voor in lichte bossen en hakhout op kalkhoudende bodem. Krijthellingen in Z. Limburg. De wilde vorm bloeit later.

Areaal

Afkomstig uit M. en Z.O. Europa en Klein Azië. Al in de Griekse oudheid bekend vanwege de vruchten. Sommige kweekvormen hebben grotere vruchten.

Naam

De naam “Kornoelje” is ontleend aan de Latijnse benaming “Cornus” waarmee een “Hoorn” wordt aangeduid. Het hout is namelijk hard als hoorn en wordt veel gebruikt voor draaiwerk. Het Engelse “dogwood” stamt van “daggerwood” en daarmee wordt dus “dolkhout” bedoeld.
De toepasselijke soortnaam “mas” of “mascula” is Latijn en betekent zoveel als “van het mannelijk geslacht, krachtig”.

Kenmerk

Bloeit ruim voordat de bladeren verschijnen. Struikvorm of kleine boom (tot 8 m). De eivormige ovale bladeren hebben een spitse top en staan kruisgewijs tegenover elkaar. Ze zijn aan de onderzijde behaard en hebben naast de centrale nerf 4 of 5 zijnerven en een gladde bladrand. Grijsgroene takken. De oude stam heeft een grof schilferende schors.
De bloemknoppen staan okselstandig en dus kruiswijs aan de kale takken. Iedere gesteelde bloeiknop bevat een klein scherm viertallige bloemen. Elk scherm wordt gesteund door een viertallig omwindsel dat geelgroen gekleurd is en bij de rijpe vrucht nog aanwezig blijft. Er is geen kelk. Vier botergele kroonbladen met 4 meeldraden afwisselend en 1-4 stampers per bloempje.
Het onderstandig vruchtbeginsel is 1-2-hokkig. Hier wordt een hangende kersrode langwerpige steenvrucht gevormd (Engels: ”Cornelian cherry”). De wrang smakende vrucht – met 1 zaad – werd voor compote gebruikt.
Bestuiving door vroege vliegers. Voor bijen is nectar en stuifmeel een welkome voedselbron.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen