dn nieuwe hof kop 202310

Gele waterkers – Rorippa amphibia; Akkerkers – Rorippa sylvestris; Moeraskers – Rorippa palustris

De Waterkers soorten behoren tot de Kruisbloemfamilie. Er zijn veel bastaarderingen.

Gele waterkers - Rorippa amphibia 4op3

Bloei

In de zomer bloeien deze Waterkers varianten. De Akkerkers is een éénjarige zelfbestuiver. De andere zijn overblijvende kruisbestuivers en vooral ook vegetatief vermeerderaars door fragmenten van stengel of blad.

Leefplek

Bij en in matig voedselrijk water van plas en watergang. Rivier begeleiders en veenplas oever- of drijftil bewoners. Niet in brak milieu. Ook op zo nu en dan droogvallende bodems. De Akkerkers groeit tevens op akkergrond en andere open plekken.

Areaal

Noordelijk Halfrond gematigde zone. Akkerkers ook rond de Middellandse Zee.

Naam

De Waterkers soorten zijn van oorsprong alle rivierbegeleidend. Alleen de Akkerkers komt ook vooral op het droge voor. De naam “kers” zou zoveel als “groeisel” kunnen betekenen. In het Engels “cress” en in het Frans “cresson” zouden een relatie kunnen hebben met het Franse “croître” voor “groeien”.
De herkomst van de naam “Rorippa” is onduidelijk. Misschien is er samenhang met het Latijnse “roris” dat “bij het water” beduidt. “Rorippa” is een Saksische naam en werd in 1760 al gebruikt door de Tiroler natuuronderzoeker Scopoli.
De toevoegsels voor de soortnaam zorgen wel voor enige verwarring. De “amphibia” geeft aan dat de plant op het land en in het water kan leven. Het “palustris” komt overeen met “moerassig”. Maar “sylvestris” dat “uit het woud” betekent kan alleen maar verwarring zaaien tenzij er broekbos mee bedoeld wordt als oorsprong.

Gele waterkers - Rorippa amphibia tekeningKenmerk

Lage tot middelhoge planten met gele kruisbloemen met de kroonbladen in een kruis. Lichtgeel en klein bij de Moeraskers en donkergeel en het grootst bij de Gele. De Akkerkers vormt vaak door uitlopers grote plakkaten. De andere zijn weinig vertakt.
Het meestal zittende blad is soms diep ingesneden en bij de Akkerkers zelfs gesteeld, ijl en zeer diep veerspletig.
De gesteelde vruchtdoos heeft kleppen en is bij de Akkerkers vele malen langer dan breed. Bij de andere soorten slechts twee maal zoals de eironde van de Gele Waterkers.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen