dn nieuwe hof kop 202310

Gewone berenklauw – Heracleum sphondylium; Reuzen (=Perzische) berenklauw – Heracleum mantegazzianum

De familie van de Schermbloemen biedt onderdak aan deze twee Berenklauwen.

Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium 4op3

Bloei

In juni komen de schermen tevoorschijn.

Leefplek

Vochtige voedselrijke grond van bermen en ruderale terreinen. De Reuzenberenklauw was aanvankelijk alleen in tuinen en op landgoederen te vinden. Veelal op verstoorde bodems.

Areaal

Europa. De Reuzenberenklauw is in 1890 uit de Kaukasus meegebracht naar W. Europa en sedertdien verwilderd en hier en daar tot een plaag geworden. Natuurlijke langdurige begrazing kan de plaag bestrijden.

Naam

De grote halfgod Herakles moest vele gedurfde en geweldige taken vervullen. Bijzondere werkzame planten kregen oudtijds ook een erenaam. Zo werd de naam “Heracleum” verbonden aan diverse werkzame plantensoorten. Uiteindelijk behield alleen de Berenklauw de naam Heracleum. Daarnaast is de Acanthus de eerste bezitter van de bijnaam “Berenklauw” en ging deze later naar de hier besproken plant (er is enige gelijkenis tussen de bladeren van beide).
“Sphondylium” was voorheen de hoofdnaam van het plantengeslacht en degradeerde naar de soortnaam. Het is afgeleid van het Griekse woord “sphondulos” dat “wervel” betekent. De bladschede om de dikke stengelknopen is daarvoor verantwoordelijk.
Het vreemde “mantegazzianum” is slechts een vernoeming van een persoon, vriendje van de importeur.

Berenklauw - Heracleum tekeningKenmerk

Grote forse ruw behaarde plant met diep gegroefde holle stengels. Het geveerde blad is nogal wisselend ingesneden. De bladstelen zitten met een grote bladschede om de dikke stengelknopen. De stengel is onderaan wat roodachtig. Bij de Reuzenberenklauw zijn er rode vlekken en alles is er extra grof en groot. De planten zijn meerjarig.
De bloemschermen (tot 15 cm) dragen 12-25 bloemstralen. De buitenste kroonbladen zijn ongelijk groot. De bloemen zijn meestal wit, soms iets roze. Het omwindsel van het scherm is vaak gering maar de omwindseltjes zijn veelbladig. De afgeplatte vruchten met brede vleugels worden door de winterwind losgerukt.
Beide soorten Berenklauw kunnen bij aanraking overgevoeligheids reacties veroorzaken! De Reuzenberenklauw meest na eerdere verwondingen.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen