dn nieuwe hof kop 202310

Gewone engelwortel – Angelica sylvestris (=Angelica officinalis); Grote engelwortel (=Aartsengelwortel) – Angelica archangelica

De Gewone Engelwortel is lid van de Schermbloemenfamilie. Er is in het rivierengebied ook een Grote Engelwortel en die is nog een slagje grover en groter en wordt ook wel Aartsengelwortel genoemd.

Gewone engelwortel - Angelica sylvestris 4op3

Bloei

Een echte zomerbloeier vanaf juli uit een al enkele jaren aanwezige wortelrozet omhoog gekomen.

Leefplek

Vochtige grond langs sloten en rietkragen. Ook langs wegen en in natte bossen. De zilt milieu verdragende Grote Engelwortel staat in enorme aantallen langs IJsselmeerdijken in de aanspoelingszone.

Areaal

Europa en aangrenzend Azië.

Naam

“Engelwortel” en “Angelica” omschrijven beide het “engelachtige” karakter van deze plant. Mogelijk dat dit berust op de eertijds gebruikelijke toepassing bij zweren.
Het voorvoegsel “Arch” beduidt zoveel als “Aarts”. Net als in “aartsbisschop” waarbij dat “aarts” wil aangeven dat het de “eerste, voornaamste” is (Grieks: “archó”). De toevoeging “sylvestris” duidt op de herkomst “uit het bos”.

Kenmerk

Verwarring met de ruigbehaarde Berenklauw met zijn kantige stengel en platte bloemschermen kan voorkomen worden door te kijken naar de blauwbewaasde ronde en gestreepte holle stengels van de Gewone Engelwortel, die net als het blad glad zijn. Bovendien zijn de grote bloemschermen met talrijke deelschermpjes wat bol en zijn alle bloempjes klein en aan de rand van de schermpjes niet stralend. Ook houdt de plant van vochtige grond aan de slootkant i.t.t. de Berenklauw die droge plekken langs weg en dijk prefereert.
Opvallend is verder vooral hoe de bloeiwijze in verfrommelde toestand tevoorschijn komt uit een omhullende opgeblazen schede. De wat vuilwitte of roze schermen komen in enkele dagen naar buiten. Grote hoeveelheden insecten komen op de zoet geurende bloemen met stuifmeel af. Platte ronde ovale deelvruchten met twee vleugels zijn het gevolg.
De grote bladeren zijn minstens dubbel geveerd en hebben een gootvormige steel.
De Grote Engelwortel heeft een heel dikke gegroefde wortel. De stengel is gegroefd. De bloemkroon is hier bleekgroen.
Smaakmaker voor diverse likeuren.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen