dn nieuwe hof kop 202310

Gewone ereprijs – Veronica chamaedrys

Het geslacht Ereprijs kent veel vertegenwoordigers en behoort om minder duidelijke redenen tot de zeer gevarieerde Helmkruid familie.

Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys 4op3

Bloei

In april komen de blauwwitte bloempjes tevoorschijn.

Leefplek

Langs wegen en bosranden vooral als zoomplant en overal tussen het gras kan deze lage kruipende overblijver voorkomen. Ook ruderaal en op schrale stenige plaatsen.

Areaal

Europa behalve het zuiden.

Naam

Dat “Ereprijs” is de beloning voor de heilzame reinigende werking die men van de plant als kruid ondervond. De naam “Veronica” is waarschijnlijk afgeleid van de Heilige Veronica die Christus’ gelaat met een doek afveegde. Volgens de overlevering werd bij het afvegen het gelaat van Christus op miraculeuze wijze op de doek ingeprent. Haar naam is een samenstelling van “vera” en “icon” hetgeen “waar beeld” betekent. De ereprijsbloem heeft iets van een “gelaat”.
De “Gewone Ereprijs” omdat dit de algemene soort is. Het toevoegsel “chamaedrys” heeft zijn oorsprong in de gelijkenis met de Gamander die vroeger deze naam had. Het is afkomstig uit het Griekse “chamai” voor “aan de grond” en daarnaast het “drus” voor “eik”.

Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys tekeningKenmerk

De tegenover elkaar staande gekartelde bladeren zijn aan hun voet het breedste en hebben nauwelijks een steel. De stengels zijn met twee rijen grijze haren bezet recht onder de bladen.
De hemelsblauwe of iets paarse bloemen zijn vrij groot (10-12 mm) en uitgespreid en staan in gesteelde trossen in de bladoksels. De bloemkeel is witachtig met donkere lijntjes die het honingmerk vormen. De achterzijde van de bloemkroon is lichter blauw. Van de vier bloembladen is de onderste duidelijk kleiner. Er zijn slechts twee meeldraden vooruit stekend met een klontje stuifmeel.
De doosvrucht is hartvormig en blijft door de kelk omsloten. De stamper blijft er nog lang op staan.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen