dn nieuwe hof kop 202310

Gewone (=Grote) kattenstaart – Lythrum salicaria

De Kattenstaart hoort in de slechts kleine Kattenstaartfamilie thuis.

Gewone kattenstaart - Lythrum salicaria 3op4Bloei

In juni komen de prachtige lange paarsrode staarten van beneden naar boven in bloei.

Leefplek

De Kattenstaart houdt van allerlei waterkanten en vochtige drassige terreinen op vele grondsoorten behalve hoogveen. Verdraagt schaduw maar matig. Overleeft tijdelijke uitdroging.

Areaal

Europa grotendeels en de gematigde zone van Azië. In N. Amerika en Australië ingevoerd.

Naam

De “staart” is duidelijk genoeg. De “kat” minder. Ook de Denen en Noren zien er een kat in (“pileblatet kattehale”). De benaming “Grote” beduidt dat er ook een “Kleine” bestaat maar die komt zelden voor. De Grote is daarom nu de “Gewone” geworden.
Het Latijnse “Lythrum” is uit het Griekse “Luthros” afkomstig en betekent eigenlijk “aarde met bloed besmet” en houdt mogelijk wel verband met de kleur van de bloemen en de plant en tevens het gebruik bij bloedingen.
De toevoeging “salicaria” heeft te maken met “salix” voor “wilg” en is ontstaan vanwege de gelijkenis van het “wilgachtig” blad.

Gewone kattenstaart - Lythrum salicaria tekeningKenmerk

Deze pollen vormende overblijvende plant heeft een bijna houtig wortelstelsel en groeit soms tot forse hoogte uit. Aan de flinke kantige grijsbehaarde en wat rood aangelopen stengels staan de wilgenachtige lancetvormige bladeren kruisgewijs en dicht aan de stengel tegenover elkaar. De bladeren hebben een middennerf met veel zijnerven die schuin naar de rand lopen tot aan een lengtenerf binnen de bladrand. Bovenin de plant staan er bloemtakken in de bladoksel. Aan het einde van de vertakkingen komen dan de opvallende purperrode bloemrijke staarten.
De soms 5- meest 6-tallige bloemen staan in schijnkransen schuin omhoog gericht met enkele steunblaadjes eronder. De kransen boven elkaar vormen samen de lange bloeiwijzen. Er zijn 12 meeldraden die in twee groepen van 6 voorkomen in 3 lengten. Ook de stijl op een bovenstandig vruchtbeginsel bestaat in 3 lengten. Dit zeldzame verschijnsel heet “tristylie”. De kelk is buisvormig. De kroon losbladig.
De doosvrucht bevat veel fijn zaad. Alleen bestuiving door bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen vanuit een gelijksoortige bloem kan tot de z.g. “Legitieme bestuiving” leiden.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen