dn nieuwe hof kop 202310

Gewone melkdistel – Sonchus oleraceus; Gekroesde (=Ruwe, =Brosse) melkdistel – Sonchus asper; Akkermelkdistel – Sonchus arvensis; Moerasmelkdistel – Sonchus palustris

De Composietenfamilie herbergt twee soorten Melkdistel: zonder klierharen op het omwindsel en tegelijkertijd flinke éénjarige planten en anderzijds grote vaste planten met een wortelstok en wel klierharen op stengel en omwindsel.

Akkermelkdistel - Sonchus arvensis 4op3

Bloei

De bloei begint in juni met de Gewone Melkdistel en de andere volgen in juli.

Leefplek

Moestuinen en akkers, parken en ruderale terreinen, omgewerkte wegkanten en tegen muren bieden alle een voedselrijke leefplek voor de Gewone-, Gekroesde- en Akker- Melkdistel. De zeer hoge Moeras Melkdistel met citroengele bloemkorfjes is uiteraard gebonden aan een natte groeiplek tussen het riet.

Areaal

Eurazië behalve het verre noorden.

Naam

Uiteraard bevat de “Melkdistel” in tegenstelling tot de echte distels overvloedig melkwit sap in blad en stengel. De herkomst van het oud Griekse “Sonchos” is onbekend maar wel voor een distel gebruikt. Het blad van de Gewone Melkdistel werd oudtijds wel als groente (“groente-achtig” = “oleraceus”) gegeten. De akker en het moeras zijn benoemd in “arvensis” als “van de akker” en “palustris” als “van het moeras”.

Gewone melkdistel - Sonchus oleraceus tekeningKenmerk

Heldergele composieten met alleen lintbloemen in een bloemhoofdje (2-4 cm). Verschillende bloemkorfjes in een pluim. De haarkroon (=vruchtpluis) bovenop de overlangs geribbelde bruine nootjes is niet veervormig. De bloemhoofdjes van de Akkermelkdistel zijn de grootste (4 cm); als van Paardenbloemen.
Er is een wortelrozet maar er zijn ook met oortjes stengelomvattende en grof getande bladeren. De Gekroesde Melkdistel heeft scherpe (“asper”) stekels aan de ongedeelde rand van het glanzende blad dat met de voet de stengel omvat. De Gewone heeft zachte stekels aan een dof blad dat diep gedeeld is met een grote driehoekige eindlob.
De Gewone Melkdistel en de Gekroesde hebben geen klierharen. Het omwindsel heeft wel veel gele klierharen bij de Akkermelkdistel en zwarte klierharen bij de Moerasmelkdistel, hetgeen ook al goed te zien is aan de tonvormige bloemknoppen.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen