dn nieuwe hof kop 202310

Gewone nachtschade – Solanum nigrum; Beklierde nachtschade – Solanum nigrum spec.

De Zwarte Nachtschade maakt deel uit van de gelijknamige Nachtschadefamilie.

Gewone nachtschade - Solanum nigrum 4op3

Bloei

Vanaf juli komt de bloei op gang en gaat door tot aan de nachtvorst.

Leefplek

Akkerranden, tuinen, ruderale voedselrijke bodems. Vooral op omgewerkte grond.

Areaal

Cultuurvolger. Kosmopoliet.

Naam

De “Nachtschaduw” heeft zijn naam te danken aan de giftigheid van de onrijpe vruchten. De rijpe vruchten worden zwart (“nigrum”). De oude naam “Solanum” is afgeleid van “solari” dat “pijnstillen en vertroosten” betekent.

Gewone nachtschade - Solanum nigrum tekeningKenmerk

Vrij lage bossige éénjarige plant met verspreid staande eironde of driekante bladeren. Het blad is gesteeld en wat oneffen gegolfd. Zowel het blad als de bloem lijken wat op die van de nauw verwante aardappel.
De witte bloemen met hun rond de stijl samengedrukte uitstekende helmknoppen in het centrum groeien in een schermachtige bloeiwijze naar één zijde gericht. De kroon is diep gespleten stervormig en later teruggeslagen.
De groene kelk heeft een wat ingesneden klokvorm en blijft de vrucht stervormig ondersteunen. De hangende eerst groene vrucht is een vrij droge bes en bevat giftige alkaloiden die al van oudsher in de geneeskunde gebruikt zijn.
De Beklierde Nachtschade is een importvorm en variant afkomstig uit O. Europa. Daarbij is het blad aanvankelijk behaard en de stengels dragen lange klierharen. De oorspronkelijke Zwarte Nachtschade wordt hier en daar verdrongen.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen