dn nieuwe hof kop 202310

Gewone raket – Sisymbrium officinale; Hongaarse raket – Sisymbrium altissimum

Het is duidelijk dat het geslacht Raket met de 4 kruisgewijs geplaatste kroonblaadjes en 4 kelkblaadjes en 6 meeldraden (waarvan 2 korte) tot de Kruisbloemenfamilie behoort.

Gewone raket - Sisymbrium officinale 3op4Bloei

De bloei begint al vroeg en kan zelfs in zachte winters doorgaan. Overwintering als rozet is mogelijk.

Leefplek

Op akkers en in ruigten, tegen muren en in bermen en ook in tuinen langs de heg (Engels: Hedge Mustard) voelt de Raket zich thuis.

Areaal

Europa en omgeving. Cultuurvolgers. Kosmopoliet door verspreiding.

Naam

De naam “Raket” lijkt modern maar stamt uit oude tijden. Het leuke is dat de vorm van de plant toch enige gelijkenis met die van een raket heeft. Aanvankelijk heette de plant “Eruca” en dan wel “sylvestris” of “agrestis” hetgeen neerkomt op “wilde kool van bos of veld”. Ons “raket” en de naam in diverse andere omringende talen is daarvan afgeleid.
De herkomst van “Sisymbrium” is onduidelijk voor het Griekse “Sisumbrion” waarmee een welriekende plant aan de wegkant werd aangeduid. Ook werd deze naam voorheen gebruikt voor de Waterkers.
En “officinale” is hetzelfde als “uit de apotheek” en daarmee dus de “gewone” als geneesmiddel gebruikte naast de uit Z.O. Europa ingevoerde “Hongaarse” die “zeer hoog, de hoogste” kan worden, “altissimum” dus.

Gewone raket - Sisymbrium officinale tekeningKenmerk

Het meest opvallende is wel in de bouw gelegen en dan speciaal in de onopvallende kleine lichtgele viertallige bloempjes (tot 0,3 cm) in een doorgroeiende tros op de top van heel lange kale stengels.
De naar de punt toelopende hauwvruchten liggen bij de Gewone Raket aangesloten tegen de matig vertakte stengels. Bij de sterk vertakte Hongaarse Raket zijn de losser staande bloemen groter (tot 10 mm) en staan de zeer lange hauwvruchten op een steeltje schuin opzij.
De middelhoge meestal éénjarige (of winterannuel) Gewone Raketplant heeft karakteristieke spiesvormige bladen met 2 of meer slippen. De ook wel tweejarige Hongaarse heeft bijna draadvormige dunne slippen bij het uitgroeien van de bovenste bladeren. De onderste zijn hier meer diep veerdelig.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen