dn nieuwe hof kop 202310

Gewone rolklaver – Lotus corniculatus; Moerasrolklaver – Lotus uliginosus

Het geslacht Rolklaver is natuurlijk een onderdeel van de Vlinderbloemenfamilie.

Gewone rolklaver - Lotus corniculatus 4op3

Bloei

Vanaf mei en de hele zomer lang zijn de gele bloemtrosjes te vinden.

Leefplek

Op zonnige niet te arme grazige zandige terreinen en ook op klei tussen het gras groeit de Gewone Rolklaver. Ook in duinpannen en in de wegbermen. Kan wat zout verdragen. De Moerasrolklaver moet op natte veen- en zandgrond gezocht worden.

Areaal

Europa en aangrenzende gebieden.

Naam

De naam Rolklaver is afkomstig van de vorm van de rolronde rechte peulen en de klaverbladen. De “Lotus” benaming stamt al uit heel oude tijden uit Egypte waar o.a. al de lotusbloem gestileerd in bouwwerken werd aangebracht.
Bij de “Gewone” staan de peultjes als een krans van “hoorntjes” (uit het Latijnse “cornu” voor “hoorn”). Bij de “uliginosus” is de natte groeiplaats verwoord in “op natuurlijke natte bodem staand”.

Gewone rolklaver - Lotus corniculatus tekeningKenmerk

Rolklavers zijn overblijvend en hebben een wat houtige voet. De bladeren lijken uit 5 delen te bestaan omdat naast de 3 omgekeerd eironde delen er nog 2 steunblaadjes bijkomen. De blaadjes zijn frisgroen met soms iets blauw er in. De stengels zijn stevig en staan rechtop na voortkruipen over de bodem. Op de top zitten bij de Gewone Rolklaver in de regel 5 geel met rode vlinderbloemen in elk trosje. De kiel van de bloem heeft een spitse snavel.
Vooral de bloemknoppen zijn eerst rood gekleurd. De kelk is klokvormig. Vooral bijen en steenhommels komen de nectar halen. De peulen zijn dus rolrond. Ze springen bij rijpheid open in twee delen die zich omkrullen.
Bij de Moerasrolklaver is de kelkrand teruggebogen bij de 8-16 gele bloemen. De stengels zijn hier hol. De planten zijn wat later in bloei dan bij de Gewone. Ze worden wel hoger.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen