dn nieuwe hof kop 202310

Gewone salomonszegel – Polygonatum multiflorum; Welriekende salomonszegel – Polygonatum odoratum; Kranssalomonszegel – Polygonatum verticillatum

Een fraai en afwijkend lid van de Leliefamilie is de Salomonszegel.

Gewone salomonszegel - Polygonatum multiflorum 4op3

Bloei

In mei zal deze bijzondere plant zijn serie hangende klokbloemen successievelijk van onder naar boven openen.

Leefplek

Kalkhoudende bossen en duinen zijn plekken die geschikt zijn.

Areaal

Europa en aangrenzend Azië.

Naam

“Met veel knieën” is de betekenis van het Griekse “polygonaton” en dat heeft uiteraard betrekking op de wortelstok die veel dwarse uitgroeisels heeft. De “zegels van Salomon” zijn terug te vinden op die plekken waar vroeger een bloeitak op de wortelstok ontsproten is. De “vele bloemen” worden nog eens in “multiflorum” benadrukt.
Het is wel duidelijk dat “welriekende” de “odoratum” is (odeur). De “Krans” (=“verticillus”) heeft inderdaad de bloempjes rondom de stengel (“kransachtig”=”verticillatum”).

Kenmerk

Onvertakte blauwgroene stengels staan in gebogen houding overeind en laten een hele rij klokbloemen aan de binnenzijde van de boog hangen. Aan de andere zijde van de stengels staan de 2 rijen ovale bladeren met hun bijna parallelle nerven. De witte bloemen hangen in groepjes van 2-5 vanuit de bladokselschedes. De klokken zijn in het midden iets ingesnoerd en hebben 6 slippen aan de wat groene rand. Ze geuren niet.
De vruchten zijn blauwzwarte bessen die vaak nog aan de vergelende planten hangen en dan door vogels gegeten worden. De plant is giftig. De wortelstokken vertakken zich en zo staan de Salomonszegels altijd in groepjes bijeen.
Er is ook nog een iets kleinere Welriekende Salomonszegel, oftewel Duinsalomonszegel (Polygonatum odoratum). Deze geurt dus wel, is iets kleiner maar heeft grotere bloemen en een wat hoekige stengel. Een (spontane) kruising met de Gewone komt ook voor op buitenplaatsen en is flink groter.
Zeldzaam in Z. Limburg is de rechtopstaande Kranssalomonszegel (Polygonatum verticillatum). Deze heeft kransen van smalle bladeren. De kleinere bloemen in etages hangen in trosjes alle kanten op.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen