dn nieuwe hof kop 202310

Gewoon herderstasje – Capsella bursa-pastoris

Een niet onbekend lid van de Kruisbloemenfamilie.

Gewoon herderstasje - Capsella bursa-pastoris 3op4Bloei

Kan bijna het hele jaar door in bloeiende vorm gevonden worden omdat het als een winterannuel al heel vroeg in het jaar daarvoor plantjes ter beschikking heeft. Leeft echter slechts enkele maanden.

Leefplek

Is weinig kieskeurig wat de groeiplek betreft. Kan daarom op allerlei plaatsen aangetroffen worden. Vooral akkerranden, braakland, wegrand, ruderaal, op puin, tussen plaveisel, enz. Kan vrij goed droogte verdragen.

Areaal

Cultuurvolgende kosmopoliet afkomstig uit het mediterrane gebied.

Naam

De vruchtdoosjes lijken sterk op de ransel of knapzak van de herder. Temidden van diverse verwante soorten is deze de “gewone”. Het “Capsella” is een verkleinwoord van “capsa” dat stond voor het Romeinse kistje met schoolboeken (rollen).

Gewoon herderstasje - Capsella bursa-pastoris tekeningKenmerk

Een wortelrozet van soms diep ingesneden bladeren of soms vrij gave is de basis van de bloeistengel. Deze kan klein of groot zijn al naar gelang de groeiplaats. Soms is de bloeistengel vertakt. Er zijn enkele stengelomvattende bladeren die vaak nogal gaafrandig zijn.
De vrij onopvallende minuscule witte kruisbloempjes boven in de zich steeds strekkende top leveren al snel gesteelde spateltjes op. De vrucht is een hauwtje. De afgeplatte vruchten zijn driehoekig, hebben een inkeping in de rand naar het tussenschot toe en zijn met de top naar de steel gekeerd.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen