dn nieuwe hof kop 202310

Gewoon sneeuwklokje – Galanthus nivalis

Dit bolgewas behoort tot de Narcisfamilie, is drietallig en heeft een duidelijk zichtbaar onderstandig vruchtbeginsel i.t.t. de leden van de Leliefamilie die een bovenstandige vrucht hebben.

Gewoon sneeuwklokje - Galanthus nivalis 4op3

Bloei

Bolgewas als winterbloeier al vaak in januari onder de sneeuw beginnend. Verwante soorten bloeien al 2 maanden eerder.

Leefplek

In tuinen en parken vooral en ook in boerentuintjes en boomgaarden. Ook op dijken en grasvelden in verwilderde staat. Teelt meerjarig in loofbossen met humeuze bodems.

Areaal

Afkomstig uit Z. en Z.O. Europa en al sedert de Middeleeuwen in kloostertuinen in cultuur gebracht.

Naam

“Nivalis” betekent zoveel als “bij de sneeuw groeiend”. Uit het Griekse “Gala” en “anthos” afkomstig is het sneeuwklokje een “melkwitte bloem”.
De Nederlandse naam “Sneeuwklokje” is helder. “Gewoon” omdat er afwijkende verwanten bestaan die beide groene vlekjes op de topjes van de buitenste krans witte bloembladen dragen: het grotere Lenteklokje (Leucojum vernum) en het meerbloemige Zomerklokje (Leucojum aestivum) dat later bloeit en beduidend groter is.

Kenmerk

Welbekende drietallige hangende bloem met 6 meeldraden en opvallend groen vruchtbeginsel. Een papierachtige schede steunt de bloem. De witte bloem bestaat uit twee kransen: een buitenste witte 2 cm lange uitgespreide krans (bij regen en ’s nachts gesloten) en een binnenste veel kortere omgekeerd hartvormig en wit met groene rand. Weinig vruchtzetting en zaadvorming door tijdens de bloei vaak nog schaarse insecten.
Slechts één enkele bloem aan een lange onbebladerde groene steel, die gevat is tussen twee kortere platte lijnvormige aan de top afgeronde bladen.
Bladeren en bloemsteel komen in een bloeischede omhoog vanuit een bol met meerdere rokken. De bladen sterven eerder af dan de bloem. Vermeerdering vooral door klistervorming tussen de bolrokken.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen