dn nieuwe hof kop 202310

Gewoon (=Echt) vingerhoedskruid – Digitalis purpurea

Gewoon (=Echt) Vingerhoedskruid hoort duidelijk bij de Helmkruidfamilie.

Gewoon vingerhoedskruid - Digitalis purpurea 3op4Bloei

Begin juni is het tijd voor het Vingerhoedskruid om successievelijk alle buisbloemen van onder naar boven open te laten gaan.

Leefplek

In bosranden en op open plekken in het bos. Brand- en kapvlakten herbergen de plant tijdelijk in grote aantallen. Ook stenige wat zure bodem is geschikt zodat rotstuinen al vanouds over de plant beschikten.

Areaal

W. Europa tot M. Noorwegen. Gekweekt als tuinplant en vroeger ook voor geneesmiddel voorziening.

Naam

De vergelijking met een Vingerhoed ligt voor de hand dankzij de buisvormige bloem.
Ook het Latijnse “digitus” voor ”vinger” komt hierbij van pas in de vergelijking “tot de vinger behorend” (=“Digitalis”). De gebruikelijke kleur in het wild is inderdaad purper of geel. Beide vormen zijn flink giftig en bevatten een als hartstimulans toegepaste stof “digitaline”.

Gewoon vingerhoedskruid - Digitalis purpurea tekeningKenmerk

Gewoon Vingerhoedskruid is een tweejarige plant die met een forse wortelrozet op een dikke bos wortels overwintert. Dan is uitgroei van de lange rechte stengels in het voorjaar mogelijk. Op tijd voor de vroege zomerbloei. De bloemen hangen in een zeer langgerekte tros meest naar één zijde gekeerd. Een hangende diepe buisbloem met nog een kleine boven- en een iets grotere onderlip in purper en wit met donkere stippen op de binnenkant nodigt hommels om er in te kruipen op zoek naar nectar. Iedere buisbloem kan een week bloeien. Kleurvariaties zijn groot en ook geheel witte bloemen komen voor. De vrucht is tweehokkig en bevat veel klein zaad.
De in berggebieden voorkomende Gele vorm heeft kleinere en smallere buisbloemen en is niet behaard.
De grote tot zeer grote rozetbladen zijn viltig behaard vooral aan de onderzijde. Ook de stengel en bloemstelen zijn behaard. Uit de oksels van de onderste bladeren kunnen nog rozetten en zijtakken ontstaan. Hieruit kan nog late bloei voortkomen. De rozetten kunnen wortelen.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen