dn nieuwe hof kop 202310

Groot hoefblad – Petasites hybridus (=Petasites officinalis)

Deze opmerkelijke plant is een onderdeel van de Composietenfamilie. Groot en Klein Hoefblad behoren wel tot verschillende geslachten.

Groot hoefblad - Petasites hybridus 4op3

Bloei

In maart komen de met spinrag behaarde bloemstengels met hun dikke eivormige hoofden boven de grond. De bladeren komen veel later. Het Klein Hoefblad is al voordien verschenen.

Leefplek

De waterkant is een geliefde groeiplaats. Vandaar dat er veel voorkomen op oude landgoederen en in parken. Ook dijkhellingen en spoorbanen en bovendien oude bolwerken en forten zijn er soms mee bedekt. Op buitenplaatsen komt ook een witbloemige variant voor.

Areaal

Europa en Z.W. Aziƫ.

Naam

De naam “Hoefblad” hangt samen met de vorm van het blad. Vroeger werd dit in allerlei landen en talen vereenzelvigd met een “hoef” van paard, ezel of veulen. En “Groot” is het blad inderdaad evenals de bloem en dit ook in vergelijking met het “Klein Hoefblad” natuurlijk.
Het Griekse “Petasos” was een hoed met brede rand gedragen door de epheben, de jonge (16 j.) huwbare mannen. Het grote blad kan een menselijk hoofd net als de hoed beschermen tegen zon en regen. En het “hybridus” heeft slechts te betekenen dat het een kweekvorm is terwijl de oudere naam “officinalis” duidelijk maakt dat de plant als geneesmiddel gebruikt werd.

Kenmerk

De forse wortelstok met diep reikende wortels is overblijvend. Er is een overwegend manlijke en dito vrouwelijke plant. Beide met alleen buisbloemen. De manlijke met nectar. Ze onderscheiden zich in hun bloeiwijze doordat de hoofdjes met de meeldraadbloemen veel losser van bouw zijn en ook korter en groter dan de vrouwelijke.
De vaalroze behaarde bloemstengels met hun aarvormige trossen dragen bleek-rode schubachtige bladeren. De bloemen zijn paars tot roodbruin van kleur. De manlijke sterven na de bloei snel af. De vrouwelijke met hun ver buiten de bloem uitstekende draaddunne witte stijlen groeien juist verder uit en zullen sierlijke zilver gekleurde pluisbollen gaan dragen. Windverspreiding van het zaadpluis. Toch vindt verspreiding meer plaats door wortelstok fragmenten die in voedselrijke bodems uitgebreide netwerken vormen.
De grote onregelmatig getande bladeren zijn eerst ruggelings opgerold en zorgen later door hun grote oppervlak voor een vochtig milieu er onder. Ze verschijnen al tijdens de bloei.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen