dn nieuwe hof kop 202310

Grote waterweegbree – Alisma plantago-aquatica; Slanke waterweegbree – Alisma lanceolatum; Smalle waterweegbree – Alisma gramineum

De Waterweegbree soorten zijn Eenzaadlobbigen en worden tot de eigen Waterweegbreefamilie gerekend. Daarbij horen ook de Slanke (Alisma lanceolatum) en de weinig voorkomende Smalle Waterweegbree (Alisma gramineum).

Grote waterweegbree - Alisma 3op4Bloei

In de zomertijd worden de bloemen getoond.

Leefplek

Natte droogvallende grond van sloot, plas en beek wordt graag als groeiplaats benut. Ook in natte duinvalleien. Pionierfunctie in oevers van allerlei zoetwater ongeacht de grondsoort. De Slanke is vooral in het rivierengebied te vinden.

Areaal

Noordelijk Halfrond gematigde zone en verder als kosmopoliet verbreid.

Naam

De “Grote” staat naast enkele andere vormen in “waterig” (=”aquatica”) milieu. De planten lijken wat hun blad betreft op “weegbree” (=”plantago”) soorten. Dat blad is dan “lancetvormig” (=”lanceolatum”) of “grasachtig” (=”gramineum”).
De naam “Alisma” werd al door de oude Grieken gebruikt voor “een waterplant”.

Grote waterweegbree - Alisma plantago-aquatica tekeningKenmerk

Deze planten hebben zoals het Eenzaadlobbigen betaamt een bos bijwortels met daarop een wortelrozet van bladeren. Deze onderwaterbladeren zijn zeer lang en smal. De bladeren die boven het water uitsteken zijn eirond met hartvormige voet en ook toegespitst. Ze hebben driekante lange stengels. Daar tussenin zijn er ovale kleine bladeren die op het water drijven.
De drietallige bloemen openen na de middag. De witte of licht roze/paarse kroonbladeren zijn aan de buitenrand wat stomp. Er is een gele vlek centraal. Lange meeldraden. De vele bloemen zitten aan een hoge pluim die uit kransen van drie of zes schuin omhoog gerichte takken bestaat.
De vruchten bestaan net als bij het kaasjeskruid uit een ring van platte schijven. Het centrum is ook wat ingezonken.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen