dn nieuwe hof kop 202310

Hanenpoot – Echinochloa crus-galli

Deze Hanenpoot behoort tot de Grassenfamilie (Gramineae) en wel speciaal bij de onderfamilie van de Gierstachtige Grassen (Panicoideae).
Met de naam “Hanenpoot” wordt anderzijds ook wel het Zevenblad aangeduid.

Hanenpoot - Echinochloa crus-galli 3op4Bloei

De bloei van deze voorjaarskiemer strekt zich uit van juli tot oktober.

Leefplek

Als groeiplaats is vroeger vette modderige bodem bij mesthopen favoriet geweest.
Nu meest op akkers, in tuinen en op stortplaatsen. Ook langs sloten en in vochtige bermen.
Lastig onkruid vooral op maisakkers dankzij verwantschap met andere C4-planten zoals Mais.

Areaal

Deze grassoort is al sedert het begin van de landbouw in Europa aanwezig. Afkomstig uit Eurazië. Algemeen in warmere gematigde zones van de beide halfronden.
Er is een nauwe verwantschap met andere Pluimgierstsoorten.

Naam

De wetenschappelijke naam “Echinochloa” is gevormd uit twee delen. Eerst “Echinus” dat “stekelig, zee-egel” aanduidt en betrekking heeft op de stevig genaalde bloeiaartjes. En dan “chloa” oftewel “de eerste geelachtig-groene kiemplant” waarmee de tint van de bloeiwijze bedoeld wordt.
Het Latijnse “crus-galli” betekent eigenlijk “de enkel van de haan” en zo de “gespoorde hanenpoot”.

Hanenpoot - Echinochloa crus-galli tekeningKenmerk

De vrij lange stevige bloemstengel draagt schuin omhoog stekende meest afwisselend staande schijnaren als bloeiwijze. De éénjarige pollenvormer met forse wortels heeft stengels die vaak onderaan geknikt zijn en tot 1 m lang kunnen worden. De knopen dragen bosjes haren. Er is geen tongetje maar wel een lichte omgekeerde v-streep veroorzaakt door een richel. De grijsgroene bladschijf is grof en breed.
De bloeiwijze is een pluim met schuin afstaande eenzijdig afgeplatte trossen. De aartjes zijn eivormig en hebben een wat spitse top. Ze staan dicht opeen aan de hoofdas van de bruin of purper gekleurde trossen.
Aartjes bestaan uit 2 bloemen waarvan de onderste onvruchtbare een tot naald uitgegroeid veelnervig eirond schutkafje (lemma) heeft. De bovenste vruchtbare bloem is kleiner en niet genaald.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen