dn nieuwe hof kop 202310

Heelblaadjes – Pulicaria dysenterica; Klein (=Echt) vlooienkruid – Pulicaria vulgaris

De Heelblaadjes behoren tot de Composietenfamilie.

Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica 4op3

Bloei

De bloei vindt plaats in juli/augustus waarbij het Vlooienkruid de laatste is.

Leefplek

De Heelblaadjes staan vooral op vochtige plekken aan plas, sloot, beek en rivier. Maar ook op andere vochtige redelijk voedselrijke plekken zoals in de duinen en aan de voet van dijken. Het Vlooienkruid groeit enkel nog in de uiterwaarden van het rivierengebied.

Areaal

Europa grotendeels.

Naam

Niet alleen de blaadjes maar ook de wortels werden eertijds gebruikt als “heelmiddel” bij dysenterie. Het Vlooienkruid werd ingezet om vlooien en andere insecten te verdrijven. Het Latijn voor vlo is “pulex” waar dus de geslachtsnaam van is afgeleid. En het “vulgaris” is niet meer dan “gewoon”. Beide planten zijn sterk geurend.

Kenmerk

De overblijvende Heelblaadjesplant kan tot 5 dm en meer hoog worden en is grover uitgevoerd terwijl het Vlooienkruid minder hoog is. Beide planten hebben aan de onderzijde grijsgroen zacht behaard blad. Het is min of meer langwerpig met een licht getande rand. De zittende en stengel omvattende bladeren staan verspreid aan de bovenaan flink vertakte stengels.
De fraaie bloemen van de Heelblaadjes hebben een donkergeel vlak centrum van buisbloemen met een zonnige afstaande krans van straalbloemen er omheen. De bloemen staan aan de top van de stengels in een tuil vrij dicht bijeen.
De veel minder opvallende bloemhoofdjes van het éénjarige Vlooienkruid hebben alleen een bolvormig buisbloemen centrum met daar omheen heel korte bijna witte omhoog gerichte straalbloempjes. Tezamen puilen ze als het ware boven het omwindsel uit. Deze wijd vertakte planten hebben vaak een rode verkleuring van de stengel.
De pappusharen staan in een krans en worden op hun beurt omgeven door een getand kroontje van schubben.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen