dn nieuwe hof kop 202310

Helm – Ammophila arenaria

De Helm is deel van de Grassenfamilie.

Helm - Ammophila arenaria 4op3

Bloei

De bloei in de lange pluimen begint in juni en duurt het begin van de zomer door.

Leefplek

Op duinzand aan de kust van nature aanwezig en aangeplant. Soms in zandverstuivingen. Wortelt diep. Duinvormer bij uitstek. Verdraagt zoutvrije grond. Kalkrijk en kalkarm zand zijn geschikt. Weerstaat droogte door midddel van ingerold blad.

Areaal

Europese kustgebieden, N. en Z. Afrika en westkust van N. Amerika.

Naam

Het woord “Helm” duidt op de “Halm”. De wetenschappelijke geslachtsnaam “Ammophila” daarentegen verwijst naar het “Zandminnend” karakter. Hierin beduidt het Griekse “Ammos” zoveel als “zand, arena” en “phileĆ³” betekent “ik bemin”. Daar komt dan nog extra het Latijnse “arenaria” bij dat “het zand bewonend” betekent. De “arena” was met zand geplaveid.

Kenmerk

Tot 1 m hoogte groeiend met rechtopstaande grijsgroene halmen. Een uitgebreid en dik meest vertikaal groeiend wortelstelsel houdt stuivend zand vast. Het groeit bij overstuiving snel daar bovenuit. Polvorming. Alleen het jonge blad is open. De bladscheden overlappen elkaar. Tongetje 2,5 cm lang en gespleten aan de top. De geribde bladschijf eindigt in een scherpe punt.
De bloemstengel steekt weinig boven het lange strogele blad uit. De aarachtige compacte strokleurige pluim (tot 15 cm) vormt de halmtop en is spoelvormig en beiderzijds iets toegespitst. Rondom dicht bezet met lichtgekleurde aartjes. EĆ©nbloemig met spitse strokafjes met aan de basis een lage haarkrans.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen