dn nieuwe hof kop 202310

Hoge cyperzegge – Carex pseudocyperus

De Hoge cyperzegge hoort met vele andere zeggesoorten thuis in de grote Cypergrassenfamilie.

Hoge cyperzegge - Carex pseudocyperus 3op4Bloei

Mei-juni is de bloeitijd.

Leefplek

Op natte voedselrijke iets basische bodems pionierplant. Groeit ook op humusarme grond en verdraagt anderzijds zuurstofarme randen van plassen met veel dood materiaal waar drijftillen gevormd worden.

Areaal

Gematigde zone van het Noordelijk Halfrond. Oorspronkelijk Mediterraan.

Naam

De geslachtsnaam “Zegge” houdt verband met het Latijnse “secare” dat “snijden” betekent. De driekante stengels en de meestal scherpe bladeren hebben al heel wat snijwonden veroorzaakt. Net zoals trouwens onze “zaag”.
De Grieken Aristoteles en Theophrastos kenden een moerasplant “Kupeiros” en de Romein Plinius gebruikte de naam “Cyperus” al voor een “Cypergras met driekante halm”. Hier betreft het bij de “cyperzegge” dus niet het oorspronkelijke (koperkleurige) “cypergras” maar een “pseudo-cyperus”.
De naam “Carex” is onduidelijker en is mogelijk gevormd uit “carére” dat “arm zijn, missen” betekent en betrekking zou kunnen hebben op de arme grond die vaak als groeiplaats dient. Feit is dat de Romeinen met “Carex” een terrein betitelden dat vol stekelige planten stond of met struiken dichtgegroeid was (Frans: “garigue”).

Hoge cyperzegge - Carex pseudocyperus tekeningKenmerk

Overblijvend en losse pollen vormend. Meestal hoge driekante stengels en nog langere ook overhangende lichtgroene/gele 1 cm brede bladeren met scherpe rand. Zeggen hebben éénslachtige bloemen. Ze rijpen na elkaar.
De bloeistengel draagt op de top een opstaande manlijke aar die het eerste rijpt. Daaronder enkele vrouwelijke lichtgroene/gele sierlijk hangende cilindervormige compacte aren (ca. 5 cm). Hierboven lange schutbladen.
In de vrouwelijke aren worden in elke bloem (met een genaald kafje) spoelvormige geelbruine geribde urntjes gevormd met ingesneden snavel. Het urntje is een tweede vruchtblad dat het vruchtbeginsel met stijl en 2 of 3 stempels omsluit. Door windbestuiving wordt in het urntje een nootje gevormd. Na rijping vallen urntje met inhoud en ook het kafje af.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen