dn nieuwe hof kop 202310

Kegelsilene – Silene conica; Nachtsilene – Silene nutans; Oorsilene – Silene otites

Deze drie Silene soorten horen met nog diverse andere bij de Anjerfamilie.

Kegelsilene - Silene conica 4op3

Bloei

De bloei begint in mei bij de Kegelsilene en duurt de zomer door. Daarna volgen de Nachtsilene en als laatste nog de Oorsilene.

Leefplek

Zandige terreinen en dan vooral in de duinen bij de zeedorpen. Kalkrijke droge bodem bij voorkeur op hellingen. Duinweiden, bosranden, dijkjes.

Areaal

Oorspronkelijk zijn deze lage planten afkomstig van steppegebieden in Azië. Later ook O. Europa en Middellandse Zeegebieden. Uitbreiding naar passende duinterreinen en ruderale plekken in geheel Europa.

Naam

Silenen moeten in de Griekse mythologie gezocht worden. Ze werden in verband gebracht met de god Bacchus. Later werden ze wel als als dronken dikbuikige mannetjes beschreven en wellicht is daar de vorm van de Blaassilene in terug te vinden.
De Nachtsilene is een avond/nachtbloeier en heeft de neiging om naar één zijde over te hangen, waarnaar met “nutans” (“knikkend”) verwezen is. De “konische” vorm van de bloem bij de Kegelsilene verklaart die naam. Het spatelvormige blad van de Oorsilene is inderdaad aan de top “oorlepeltjesachtig” verbreed (“otites”).

Kenmerk

De Kegelsilene is niet overblijvend. De stengel draagt lancetvormige bladeren en is kleverig behaard net als bij de andere twee soorten. De kleine rose of witte bloemkronen steken uit een eerst kegelvormige kelk. Na vruchtzetting zwelt de geribde kelk op en verhardt.
Oorsilenen en Nachtsilenen zijn overjarig en hebben alleen rozetbladeren.
De Oorsilene met vertakte wortelstok groeit in plakkaten. De vrijwel kale onvertakte bloemstengel draagt ’s nachts en bij donker weer zoet geurende bloemen. Kleine geelachtige bloemen in gedrongen bijschermen rond de stengel bij de Oorsilene.
Grotere losse geelwitte bloemen met ver uitstekende meeldraden die zich in een drie-dagen-patroon ontwikkelen bij de Nachtsilene en er daarna verfomfaaid bij hangen. Hier hangen de bloemen dan in een losse tros naar één zijde gericht. De kroonbladeren zijn diep ingesneden en de smalle slippen zijn ingerold.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen