dn nieuwe hof kop 202310

Kleefkruid – Galium aparine

Een aanhankelijk éénjarig lid van de Walstrofamilie met een wel heel erg onopvallende bloei.

Kleefkruid - Galium aparine 3op4Bloei

Op de top van de zijscheuten is een minuscuul wit sterretje te vinden tussen mei en september.

Leefplek

In kreupelhout en ondergroei, in hagen en langs bouwland. Iets vochtig milieu dat voedselrijk is en wat schaduw biedt. Ingewaaide bemesting bevordert de groei. Zodoende is ook aanspoelingsgebied naast beek en rivier een geschikt milieu. Ook ruderale en verwaarloosde terreinen bieden onderdak evenals stortplaatsen.

Areaal

Europa en Azië grotendeels.

Naam

De naam “Kleefkruid” is duidelijk maar niet geheel juist. Het lijkt of alle delen van de plant overal aan vastkleven maar het is eigenlijk enkel een vasthaken in dierlijke vachten.
De oude naam “Galium” komt van het Griekse “gala” en dat beduidt “melk”. Walstro zou vroeger voor het stremmen van melk gebruikt zijn.
De toevoeging “aparine” stamt al uit het oud Grieks (Theophrastos) en werd toen als benaming voor kleefkruid gebruikt.

Kleefkruid - Galium aparine tekeningKenmerk

Kransen van zes of vier langwerpige elliptische (grootste breedte boven het midden) bladeren met spitse punt op de knopen van de tot een meter (of meer) lange stengels met terugwijzende haartjes langs de rand. Vroeger werd de familie dan ook die van de Sterbladigen genoemd. Ook de stengels en de bolvormige vruchtjes zijn met haakjes bezet en worden als klitten verspreid. De lange vierkantige stengels kunnen door hun haakjes zelfs min of meer door het struikgewas omhoog klimmen.
De witte viertallige bloempjes (1-1,7 mm) staan in gesteelde bijschermen op stengels vanuit de bladoksels en worden door een bladkransje gedragen.
De onderstandige vruchtjes zijn tweehokkig en bestaan uit twee bolletjes vol haartjes.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen