dn nieuwe hof kop 202310

Klein vogelpootje – Ornithopus perpusillus; Serradelle – Ornithopus sativus

Dit kleine plantje hoort bij de Vlinderbloemenfamilie tezamen met de Serradelle (Ornithopus sativus).

Klein vogelpootje - Ornithopus perpusillus 3op4Bloei

De bloempjes komen in mei en enkele maanden nadien.

Leefplek

Zandgrond is vereist in zonnig open grasland, berm, akker en braak terrein.

Areaal

W. en M. Europa.

Naam

De naam “Vogelpootje” (“Ornitho-pous”) is ontleend aan de gezamenlijke peultjes opstelling. Het wordt ook in de wetenschappelijke naam “Ornithopus” benadrukt die letterlijk dezelfde vogelpoot-achtige peultjes groep op het oog heeft.
En dan nog zijn ze “bijzonder klein” oftewel “perpusillus”. Daarnaast is er de “sativus” wel “die gezaaid wordt”.

Klein vogelpootje - Ornithopus perpusillus tekeningKenmerk

Laag liggend éénjarig plantje. Kiemt al in de herfst en maakt een penwortel met rozet. Het blad heeft een topblaadje aan het uit vele paren ovale deelblaadjes samengestelde bladoppervlak.
De kleine vlinderbloemen (3-4 mm) hebben ieder een gele kiel en een wit-rode vlag en zwaarden en zitten in groepjes boven een forser schutblad bijeen. De in leden ingesnoerde peulen (10-16 mm) vormen later gedrieën bijeen het beeld van het vogelklauwtje. De peul is aan het eind gesnaveld.
De hogere opstaande en in alle opzichten wat grotere Serradelle is een kweekproduct en heeft ook wit of roze bloemen. Treedt ook verwilderd op.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen