dn nieuwe hof kop 202310

Kroontjeskruid – Euphorbia helioscopia; Tuinwolfsmelk – Euphorbia peplus

Het Kroontjeskruid en de Tuinwolfsmelk horen duidelijk tot de vooral in de rest van de wereld zeer uitgebreide Wolfsmelkfamilie.

Kroontjeskruid - Euphorbia helioscopa 3op4Bloei

Vanaf juni zijn deze eenjarige planten langdurig in bloei. De Tuinwolfsmelk vaak al eerder.

Leefplek

Open plekken van hakvruchtakkers, moestuinen en bermen. Ook op omgewerkte grond van voedselrijk braakland en puinrijke stortplaatsen. Tuinwolfsmelk is een echt tuinonkruid op wat beschutte plaatsen.

Areaal

Afkomstig uit het Middellandse Zeegebied is het Kroontjeskruid al vóór de jaartelling over Europa verspreid. De Tuinwolfsmelk is nog maar betrekkelijk kort hier aanwezig.

Naam

Het “Kroontje” is terug te vinden in de kroonvormige gele bloeiwijze aan de stengeltop uitstekend boven een donkergroene bladkrans.
Veel planten met in hun naam ‘wolf’ blijken altijd gevaarlijk voor de mensen geweest te zijn. ‘Euphorbia’ komt vooral in warme landen in veel gedaantes voor en zou die naam ontlenen aan een zekere arts Euphorbus die koning Juba van Mauretanië verzorgde.
De plant draait zijn bloemen met de zon mee. Daarom is de naam “helioscopia” als toevoeging in gebruik oftewel “naar de zon kijkend” waarbij “helios” in het Grieks “zon” betekent en “skopein” het werkwoord “kijken” is.
Het “peplus” komt uit het Grieks en wees daarin op een “prachtig dameskleed”.

Kroontjeskruid - Euphorbia helioscopa tekeningKenmerk

De lage of middelhoge éénjarige plant bestaat uit een vaak onvertakte stengel met enkele spatelvormige bladeren met op de top een krans van bladeren onder een groengele vijfstralige schermachtige bloeiwijze. Deze merkwaardige bloeiwijze van het Kroontjeskruid lijkt wat op een groene standaard met een gele kroon erop. Er is vergiftig melksap.
Bij de kleinere Tuinwolfsmelk is de hoofdkleur groen, zijn er slechts drie stralen en zijn de blaadjes ronder.
De bloem op het eind van de stralen is slechts een ‘schijnbloem’ die de vorm van een bekertje heeft met op de rand 5 ovale honingklieren (3 halve maanvormige bij de peplus). Dit bekertje is eigenlijk een vergroeiing van schutbladen van afzonderlijke bloempjes. In het bekertje staan een aantal meeldraden en een stamper met 3 stijlen. Een uit de schijnbloem hangend glad bolletje is de vrucht. Bij de Tuinwolfsmelk is de vrucht driehoekig op doorsnee.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen