dn nieuwe hof kop 202310

Kruidvlier – Sambucus ebulus

Kruidvlier werd tot de Kamperfoeliefamilie gerekend. Tegenwoordig ook wel tot de Muskuskruidfamilie.

Kruidvlier - Sambucus ebulus 4op3

Bloei

De bloei van de Kruidvlier vindt vanaf juli in de zomermaanden plaats.

Leefplek

Op Z. Limburgse humusrijke vochtige kalkhoudende bodems in bosranden en bermen vooral en verder aangeplant in tuin en park. Soms ook in rivierenland op ruige terreinen.

Areaal

Z., W. en M. Europa vanaf de Middellandse Zee door tot in Z. Zweden. Ook in Z.W. Azië. De plant heeft geneeskrachtige eigenschappen en is daarvoor verspreid.

Naam

De naam “Kruidvlier” is zeer toepasselijk omdat de plant wel een typische “Vlier” is maar niet verhout en ook geen echte struik vormt. “Vlier” of wel “Vlieder” of ook “Vleder” is van onduidelijke herkomst. In het Engels heet de Vlier: “Elder” en de Kruidvlier: “Dwarf Elder”.
In de klassieke wereld maakte men een harp-achtig muziekinstrument – de “sambuca” – van het lichte niet splinterende en goed te bewerken hout van de “Sambucus”. Ook de lichtgewicht valbrug van de Romeinse bestormingstoren droeg de naam en vorm van dit instrument.
De soortnaam “ebulus” verliest zich in het Romeins verleden (Cato ca. 200 v.Chr.).

Kenmerk

Deze vlierachtige lichtgiftige plant vormt geen houtige delen en verspreidt een wat onaangename typische geur. De diepgaande forse wortelstokken verbreiden zich tot een netwerk waardoor de plant moeilijk uit te roeien is. De jaarlijks opgaande gegroefde stengels die wit merg bevatten, worden 1-2 m hoog en sterven in de winter af. De plant vormt een dicht zomers struweel en is door herhaald maaien te bestrijden.
De samengestelde bladeren staan tegenover elkaar met een steunblaadje aan de voet van de bladstengels. De 5-13 deelblaadjes zijn langwerpig lancetvormig en hebben een scherp getande rand.
De vijftallige bloemen in een vlakke tuil aan de stengeltop groeiend zijn wit van kleur en soms wat roodachtig. De eerst nog gesloten kroon heeft 5 slippen die zich tijdens de bloei uitspreiden. De dubbele helmknoppen zijn bruin/purper van kleur.
Er worden in de onderstandige vruchtbeginsels zwarte glanzende ronde steenvruchten gevormd.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen