dn nieuwe hof kop 202310

Lange ereprijs – Veronica longifolia

De Helmkruidfamilie herbergt ook de Ereprijs soorten.

Lange ereprijs - Veronica longifolia 3op4Bloei

De lange bloeiwijzen komen in midzomer van onder af tot ontluiken.

Leefplek

Oevergrasland en ruigten van beek- en rivierdalen met humusrijke vochtige bodems. Oostelijk Nederland. Langs Vecht en Dommel als meest westelijke grens. Op bermen van kanalen en aan spoordijken. Ook gekweekt en daardoor vanuit tuinen soms op ruderale terreinen beland.

Areaal

Noordelijk Halfrond. Aan vacht van grazende koeien verspreid bij extensieve begrazing.

Naam

Dat “Ereprijs” is de beloning voor de heilzame reinigende werking die men van de plant als kruid ondervond. De naam “Veronica” is waarschijnlijk afgeleid van de Heilige Veronica die Christus’ gelaat met een doek afveegde. Volgens de overlevering werd bij het afvegen het gelaat van Christus op miraculeuze wijze op de doek ingeprent. Haar naam is een samenstelling van “vera” en “icon” hetgeen “waar beeld” betekent. De ereprijsbloem heeft iets van een “gelaat”.
In dit geval gaat het om de “Lange” Ereprijs vanwege de lange bloemtrossen. Maar ook vanwege de “longifolia” en dat zijn de “lange bladeren”.

Kenmerk

De kleine bloem (6-8 mm) is tweezijdig symmetrisch, heeft twee meeldraden en een tweehokkig vruchtbeginsel. Er is een lange (afwijkend t.o.v. andere Ereprijs soorten) kroonbuis met harige binnenzijde. De helmdraden zijn paars en steken buiten de bloemkroon uit. De fletsblauwe bloemkroon wordt al snel bruin. De vrucht is hartvormig. Niet alleen zaden maar ook ondergrondse uitlopers zorgen voor uitbreiding.
Lange Ereprijs is een hoge (tot 1 m) overblijvende plant met langgerekte eindstandige bloemtrossen en vaak enkele vertakkingen daaronder. Op korte stelen staan langwerpige lancetvormige gezaagde bladeren kruisgewijs tegenover elkaar. Ook wel in kransen van drie of vier.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen