dn nieuwe hof kop 202310

Lenteklokje – Leucojum vernum; Zomerklokje – Leucojum aestivum

De beide Klokjes behoren dankzij hun onderstandig vruchtbeginsel niet tot de Lelie- maar tot de Narcissenfamilie.

Lenteklokje - Leucojum vernum 4op3

Bloei

De bloei begint eind februari net na die van de nauw verwante Sneeuwklokjes.

Leefplek

Tuinen en vooral buitenplaatsen herbergen het Lenteklokje. Het is een echte Stinzenplant d.w.z. dat de plant in het begin van de 19e eeuw voor het eerst op een landgoed aan de Vecht werd aangetroffen. Een vochtige humeuze en voedselrijke leemachtige of kleiige bodem is vereist.

Areaal

De natuurlijke oorsprong van dit bolgewas ligt in M. Europa. Van daaruit is het Lenteklokje over Atlantisch Europa verspreid. Het Zomerklokje komt hier en daar in door de rivieren herhaald overspoelde slikkige terreinen van nature voor. Maar ook is het in tuinen uitgezet.

Naam

De Nederlandse benamingen zijn glashelder. Toch zijn de namen misleidend want de bloei van het Zomerklokje treedt al op in april en dan wel na die van het Lenteklokje dat reeds in februari/maart zijn fraaie bloemen vertoont. Maar beide zijn wel bode van een naderend seizoen.
De naam “Leucojum” is afgeleid van het Griekse “Leukos” dat “wit” betekent zodat Leucojum zoveel wil zeggen als “de Witte”. Toegevoegd zijn dan nog “vernum” voor “van de lente” en het eveneens misleidende “aestivum” oftewel “van de zomer”.

Kenmerk

De twee maal drie bloembladen, zes meeldraden en één stamper komen ook voor in de Leliefamilie. Daar is echter het vruchtbeginsel bovenstandig. De winteropslag vindt bij de Klokjes in een bol plaats. Vermeerdering van de plant geschiedt dankzij klistervorming op de wortelschijf. Maar ook door middel van zaadvorming in een driehokkige doosvrucht.
Lenteklokje wordt ongeveer 30 cm hoog en Zomerklokje reikt tot het dubbele. Het lijnvormige blad is smal en eindigt stomp. Er worden 3-4 bladeren met een vliezige bladschede gevormd. Uitgroei van het blad treedt net als bijvoorbeeld bij krokussen vooral op na de bloei.
De klokvormige hangende bloem bestaat uit zes witte bloembladen met iets naar buiten omgekrulde toegespitste top met daarin een geelgroene vlek. Bij Lenteklokje is er meestal slechts één bloem per stengel. Zomerklokje heeft meer bloemen per bloeistengel.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen