dn nieuwe hof kop 202310

Liggend walstro – Galium saxatile

Het Liggend Walstro is deel van de Sterbladigenfamilie (=Walstrofamilie).

Liggend walstro - Galium saxatile 3op4Bloei

De bloei vindt in de volle zomer plaats.

Leefplek

Groeit op droge zure bodems zoals heide en duingrond. Ook op kapvlakten en open plekken in bos. In struweel en grasland.

Areaal

Europa W.

Naam

“Walstro” werd vroeger gebruikt als vulling voor de kussens van kinderbedjes. Het Middeleeuws-Duitse “Wal” betekent ook “wiegje”. Deze Walstro-plantensoort heeft een “liggend” karakter.
“Galium” hangt samen met het Griekse “gala” waar “melk” mee aangeduid wordt. Walstro werd oudtijds gebruikt om de melk te stremmen.
De soortnaam “saxatile” is afgeleid van het Latijnse “saxum” voor “rots” en wijst aldus op het voorkomen “op rotsen”.

Kenmerk

Overblijvende plant met meerdere uitlopers die op de knopen wortelt en zoden vormt. De 6 of zelden meer elliptische of omgekeerd eivormige blaadjes met een stekelige toppunt zijn in kleine kransen aan de voortkruipende en ook de opgerichte gladde kantige stengels gerangschikt. De liggende stengels hebben kleinere meer afgeronde blaadjes.
Aan de top van de opgerichte stengels komen de losse pluimen met kleine witte viertallige bloempjes die onaangenaam ruiken. De bloemen staan op de top van korte steeltjes. De 4 meeldraden staan tussen de kroonblaadjes in.
Er is een bovenstandig tweedelig dopvruchtje dat met knobbeltjes bedekt is.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen