dn nieuwe hof kop 202310

Luzerne – Medicago sativa var. sativa; Sikkelklaver – Medicago sativa var. falcata

Deze twee soorten Rupsklaver behoren tot de Vlinderbloemfamilie.

Luzerne - Medicago sativa 4op3

Bloei

De bloei van deze overblijvende Klavers is meest de zomer door. De Sikkelklaver vanaf de voorzomer zelfs nog langer.

Leefplek

Veelal in leem- en kleigebieden en bij de rivieren. Op grazige liefst zonnige wat kalkhoudende terreinen. Ook op stenige plekken en als akkeronkruid waar Luzerne als cultuurplant voor veevoedergewas geïntroduceerd was.

Areaal

De Sikkelklaver is een Euraziatische continentale plant. Verdraagt koude en droogte goed.
De Luzerne is van Mediterrane herkomst als cultuurgewas. Beide soorten zijn ook langs de rivieren verspreid. Het Deltagebied is vooral hun groeiplaats. Samen leveren ze vruchtbare bastaarden op.

Naam

De “Klaver” soorten hebben blaadjes die in drie delen gespleten zijn (“Klieven” of “kloven”). Alleen zijn de deelblaadjes hier veelal omgekeerd ei- of hartvormig behalve bij de Luzerne en de Sikkelklaver. Het topblaadje heeft een korte steel.
Het geslacht is de Rupsklaver (“Medica”). Wie daarop lijkt is dus “Medica-achtig” en zo een “Medicago”. Het is mogelijk dat Rupsklaver (Grieks “Mèdikè”) door de Mediër Darius op zijn veroveringstocht naar Griekenland is meegebracht.
De dikwijls tot een slakkenhuisje of rups opgerolde vrucht heeft tot de naam “Rupsklaver” geleid.
De soortnaam “sativa” beduidt dat “de plant gezaaid wordt”. En “falcata” is Latijn voor “sikkelvormig” en afgeleid van “falx” dat sikkel betekent.

Kenmerk

Deze overblijvende plantensoorten groeien flink uit. De Sikkelklaver vormt hele matten. De stengels zijn taai en vierkantig en dragen drietallige blaadjes met langwerpig-ovale bladvorm.
De vlinderbloemplanten hebben langgesteelde trosjes met slanke vlinderbloemen. Geel bij de Sikkelklaver en tinten blauw bij de Luzerne. Rupsklavers zijn nogal armbloemig maar hier zijn de trosjes bloemrijker. Ze bevatten nectar.
De peulvruchten zijn bij de Sikkelklaver inderdaad sikkelvormig gebogen. De Luzerne peul is kurkentrekkerachtig opgerold. Bij de bastaarden variëren de vruchtvorm en de bloemkleur.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen