dn nieuwe hof kop 202310

Mannetjesereprijs – Veronica officinalis

De Mannetjesereprijs behoort met alle andere Ereprijssoorten tot de Helmkruidfamilie.

Mannetjesereprijs - Veronica officinalis 4op3

Bloei

De bloei duurt van mei tot eind augustus.

Leefplek

Op droge zandgrond van bos, heide en grasland. In duingebied meest op open terrein en bij licht bosstruweel.

Areaal

Europa.

Naam

Dat “Ereprijs” is de beloning voor de heilzame reinigende werking die men van de plant als kruid ondervond. Vroeger was de benaming Ereprijsmanneke of Werkzame Ereprijs in zwang waarmee aan het medicinaalgebruik in de apotheek (“officinalis”) herinnerd werd.
De naam “Veronica” is waarschijnlijk afgeleid van de Heilige Veronica die Christus’ gelaat met een doek afveegde. Volgens de overlevering werd bij het afvegen het gelaat van Christus op miraculeuze wijze op de doek ingeprent. Haar naam is een samenstelling van “vera” en “icon” hetgeen “waar beeld” betekent. De ereprijsbloem heeft iets van een “gelaat”. Vandaar misschien ook dat “Mannetje”.
Een andere oorsprong van “Mannetje” kan berusten op de tegenstelling Mannetje/Vrouwtje die meer in benamingen voorkomt. Tijmereprijs was dan “Ereprijswijfke”.

Kenmerk

Liggende lage en aan het eind opstijgende stengels die op knopen wortelen en zoden vormen. Zacht behaard en voorzien van kortgesteelde omgekeerd eivormige of elliptische bladeren met getande rand.
In de bladoksels vooral aan de top komen opgerichte bloemstengels met vrij dichte piramidevormige bloemtrossen. Lichtpaarse of iets meer roze viertallige bloemen met donkerder nerven en gesteund door lijnvormige schutblaadjes. Het bovenste bloemblad is groter.
De afgeplatte eironde of enigszins hartvormige vruchtdoos steekt boven de kelk uit.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen