dn nieuwe hof kop 202310

Muskuskruid – Adoxa moschatellina

Behoorde tot de Steenbreekfamilie. Tegenwoordig is het als eenling in een geheel eigen familie ondergebracht.

Bloei

Dankzij een wortelstok, die op een ketting van knotsvormige witte kralen lijkt, is vroege bloei in maart mogelijk. In mei is de plant al weer verdwenen.

Leefplek

Groeit op losse vochtige beschaduwde humeuze grond onder bomen en heggen en op zandige beekoeverwallen. Het wortelstok netwerk houdt de humus bijeen maar anderzijds kunnen delen ervan wegspoelen.

Areaal

Koelere zone van het Noordelijk Halfrond.

Naam

De naam hangt samen met een lichte muskusgeur waarbij “moschatellina” een toepasselijk verkleinwoord voor dit mini-plantje is. En “Adoxa” kan verband houden met het Grieks voor “onverwacht, onberoemd, zonder glorie” vanwege de slechts kortstondige verschijning.

Kenmerk

Opvallend aan dit zeer lage groene plantje is de bloeiwijze in de vorm van een kubusje aan groene bloemen op een lang steeltje. Deze kubus draagt als een dobbelsteen een topbloem met meestal 4 bloemblaadjes en 8 meeldraden en daaronder bloemen die 5-tallig zijn. De meeldraden zijn vrijwel geheel in tweeën gespleten. Het vruchtbeginsel is half-onderstandig en in hokken verdeeld. De vruchten zijn slijmige steenvruchten die door ombuigen van de bloeisteel op de grond gelegd worden. Slakken eten de vrucht en deponeren de zaden elders.
Aan de knolvormige wortelstokdelen ontspringen enkele bloeistengels en een aantal dubbel drietallige wortelbladen. Ook komen hier weer nieuwe vertakkingen van de wortelstok. Aan de kale bloeistengel zitten halverwege twee kleine bladen.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen