dn nieuwe hof kop 202310

Paarbladig goudveil – Chrysosplenium oppositifolium; Verspreidbladig goudveil – Chrysosplenium alternifolium

De Steenbreekfamilie biedt onderdak aan deze twee plantjes.

Verspreidbladig goudveil - Chrysosplenium alternifolium 4op3

Bloei

De bloei vindt vroeg in het voorjaar plaats voordat de groeiplaats geheel beschaduwd raakt.

Leefplek

Natte standplaatsen in bronbos in heuvelland en langs beek. De Verspreidbladige kan iets droger staan. Een koele omgeving met gelijkmatige temperatuur is voor de tere waterige plantjes vereist. Een lemige bodem eveneens. Schaduwplant.

Areaal

Gematigde zone van Europa en N. Amerika tot in het hoge noorden.

Naam

Het oud-Griekse “Chrysou” voor “goud” en het Latijnse “splenium” voor “pleister” hebben samen voor de naam gezorgd van de gouden plant met over elkaar liggende blaadjes.
Deze blaadjes (Latijn: “Folium” en Frans: “feuille”) “staan tegenover elkaar” (Engels: “opposite”) bij “oppositifolium”. Maar anders bij “alternifolium” staan ze “afwisselend en verspreid”. En het “veil” duidt dan de “op de grond liggende stengels” aan.

Kenmerk

Alle delen van deze lage overblijvende tere planten liggen als dakpannen over en op elkaar. De goudgele bloemen op het goudgele ronde blaadje en dat weer op de heldergroene oudere blaadjes. De niervormige blaadjes hebben een breed gekartelde rand. De gesteelde bladeren hebben vierkantige (P) of driekantige (V) sappige stengels. Dat alles plat op de grond en vaak zelfs in het water. De stengels zijn sterk vertakt en vormen zo hele kussens.
De tot een bekertje vergroeide kelk heeft 4 gespreide slippen en omvat 8 meeldraden en een éénhokkig vruchtbeginsel. Er is geen kroon en het geheel lijkt wat op de wolfsmelkbloei.
Het zaadje wordt door vallende waterdruppels uit het vruchtdoosje geslingerd (=spetterplant).

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen