dn nieuwe hof kop 202310

Paddenrus – Juncus subnodulus

De Paddenrus behoort tot de Russenfamilie en daarin tot het Juncusgeslacht. Op het Zuidelijk Halfrond is daar de nauw verwante grote familie van de Restionaceae, oftewel Restio’s.

Padderus - Juncus subnodulus 3op4Bloei

De weinig effectieve bloei geschiedt in de zomermaanden. Heeft een dikke wortelstok vol reservevoedsel en vormt uitgebreide matten.

Leefplek

Typische trilvenen-bewoner met dezelfde eisen als riet. Voornamelijk in basische wateren (Duits: ”Kalkbinse”) van moeras en duinvallei.

Areaal

In de westelijke zone van Nederland. Europese maritieme streken. Ook in Z.W. Azië.

Naam

In diverse talen komen verwanten voor van het woord “Rus” en ook is er een lijn naar het Latijnse “Restis” dat “touw” betekent. De biesachtige taaie russen werden en worden nog veel gebruikt voor allerhande vlechtwerk (Duits: Binse). Het Latijnse “Jungere” dat “verbinden” betekent, is dan ook gebruikt voor de geslachtsnaam “Juncus”, die door Plautus al gebruikt werd.
De naam “Paddenrus” is mogelijk beïnvloed door het voorkomen van padden bij de plant.
De planten hebben mergvulling in aan de buitenzijde onzichtbare compartimenten van de bloeistengels. Dat is dan ook verwoord in het toevoegsel “subnodulosus” of wel “matig (onder) knopig”. Deze compartimenten worden gevormd door dwarsschotten waarin nog weer lengteschotten voorkomen.

Kenmerk

Netwerken van dikke knopige drijvende bruin geschubde wortelsystemen met naar de diepte tot in de voedende modder reikende wortels. Korte stengels met één blad en een bladschede. Lange bloeistengels (tot 1 m) met stroschubben aan de voet en een gewoon blad halverwege.
Op de top van de bloeistengel komen met een schutblad een aantal schuin afstaande bloeistengels, vaak getweeën. Deze dragen elk een paar bloemhoofdjes. De drietallige bloemdekken bestaan uit twee kransen van drie lichtgekleurde afgeronde strokleurige blaadjes, twee kransen meeldraden en een driedelige stijl op vruchtdoos.
Uitbreiding van Paddenrus vindt ook plaats door “prolificatie”. Daarbij ontspruiten jonge planten aan omgevallen en in het water liggende bloemtakken.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen