dn nieuwe hof kop 202310

Parelvederkruid – Myriophyllum aquaticum

Het Parelvederkruid is een waterplant die tot de Vederkruidfamilie gerekend wordt.

Parelvederkruid - Myriophyllum aquaticum 4op3

Bloei

De bloei vindt in juni en juli plaats.

Leefplek

Sterk invasief optredende overblijvende plantensoort. Sedert ca. 1960 in ons land. Als aquariumplant geïntroduceerd en zo in het buitenwater beland. De plant wortelt in de bodem van ondiepe meest stilstaande redelijk warme voedselrijke wateren. Vooral aan oevers. Vormt daar hinderlijke pakketten. Slecht te verwijderen. Dreigt zo tot een plaag te worden.

Areaal

Europa, vanuit Z. Amerikaanse subtropen afkomstig maar nu ook kosmopolitisch aanwezig.

Naam

“Murias” verwees in het oud-Grieks naar een “ontelbare, talrijke” hoeveelheid (vergelijk “myriaden”) terwijl met “phullon” een “blad” bedoeld werd. De grote hoeveelheid diep ingesneden kleine bladsegmenten zijn daar mee aangeduid.
Dat de plant “in het water” voorkomt is verwoord met het Latijnse “aquaticum”.

Kenmerk

Groeit met flink vertakte stengels tot enkele dm boven het wateroppervlak uit met afgeronde toppen. De licht blauwgroene sterk geveerde gladde bladeren (“Vederkruid”) zijn tot bijna naaldvormig ingesneden en staan in kransen van meestal vijf rondom aan de stengel. (Engels: “Parrot feather”).
In de oksels van de bladstelen komen kleine witte eenslachtige vrouwelijke bloemen (“Parel”). Soms alleen en ook in aren. Alleen in de Z. Amerikaanse oorsprongsgebieden zijn er ook manlijke bloemen. Hier worden geen zaden gevormd.
Kan zich echter gemakkelijk vegetatief voortplanten uit losgeraakte fragmenten.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen