dn nieuwe hof kop 202310

Pitrus – Juncus effusus; Zeegroene rus – Juncus inflexus

De Pitrus is onderdeel van de Russenfamilie.

Pitrus - Juncus effusus 3op4Bloei

In juni is de eerste bloei in de top van de rolronde Pitrusstengel te zien.

Leefplek

Zompige zure omgeving met wisselende of stagnerende waterstanden vooral na bodemverrijking. Teken van onrust en mineraal rijkdom. Meeuwenvennen, pas gegraven sloten en slecht ontwaterde weiden.
Daarentegen houdt de Zeegroene Rus van een basisch kalk- en waterrijk milieu.

Areaal

Kosmopoliet van beide koude en gematigde halfronden.

Naam

De rechte stengel bevat een sponsachtige vulling die vroeger vrijgemaakt en na droging gebruikt werd als pit voor olielampen. De naam “Rus” is afkomstig van het Latijnse “restis” dat “touw” betekent. De taaie vezels van de rusachtigen zijn inderdaad erg geschikt voor allerlei vlechtwerk zoals matten. Het Latijnse “Juncus” werd door de Romeinen al gebruikt om “bies” of “riet” aan te geven. Het eveneens Latijnse “jungere” betekent “verbinden” en komt dus duidelijk overeen met het begrip “restis”.
De toevoeging “effusus” heeft betrekking op de open bloeiwijze die “uitgestort, uitgespreid” lijkt.
De toevoeging “inflexus” oftewel “naar binnen gebogen, gekromd” verwijst naar de gebogen vorm van de stengel.

Pitrus - Juncus effusus tekeningKenmerk

Gladde grasgroene iets gestreepte onvertakte middelhoge stengels in dichte zoden met een bossige korte wortelstok. Aan de voet is er een (rood)bruine schede. Het witte merg is niet in vakjes verdeeld en zodoende goed als lont te gebruiken. Bij de Zeegroene Rus is het merg wel in vakjes verdeeld en zijn de scheden aan de voet van de sterk geribde stengels donkerrood. De losse opzij gerichte bloeiwijze zit in de top van de stengel. Het draagblad steekt er flink bovenuit. De bloeiwijze bestaat uit een bosje vertakte ronde dunne stengeltjes. Aan de top van iedere vertakking zit een bloempje.
Deze bloempjes bestaan uit een bruingroen vliezig bloemdek van twee kransen van drie kleine blaadjes. Daarbinnen zelden twee kransen van drie meeldraden en daarbinnen een stamper met drie stijlen. Alles net als bij de Lelieachtigen. De groenige vrucht is afgeplat van boven of licht ingesneden. Bij de Zeegroene Rus is de vrucht van boven rond.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen